Funkcjonariusze Śląskiej Policji, którzy ponieśli śmierć w służbie

MŁODSZY ASPIRANT SOJKA IRENEUSZ

05.02.1976 - 11.02.2009

Asystent Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

SŁUŻBĘ W POLICJI ROZPOCZĄŁ 20 LISTOPADA 1999 R. NA STANOWISKU APLIKANTA PLUTONU PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO WYDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PSZCZYNIE. W ROKU 2000 UKOŃCZYŁ KURS PODSTAWOWY W SZKOLE POLICJI W KATOWICACH.

W LATACH 1999–2002 PEŁNIŁ SŁUŻBĘ KOLEJNO NA STANOWISKACH: APLIKANTA, STARSZEGO APLIKANTA DRUŻYNY ORAZ ZESPOŁU KONWOJOWO-OCHRONNEGO SEKCJI PREWENCJI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PSZCZYNIE. NASTĘPNIE W LATACH 2003–2005 PRACOWAŁ JAKO APLIKANT ORAZ POLICJANT ZESPOŁU DS. PREWENCJI POSTERUNKU POLICJI W MIEDŹNEJ. OD 2006 R. PEŁNIŁ SŁUŻBĘ JAKO POLICJANT OGNIWA PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO SEKCJI PREWENCJI, REFERENT ORAZ ASYSTENT SEKCJI PREWENCJI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PSZCZYNIE.

MŁODSZY ASPIRANT IRENEUSZ SOJKA BYŁ DOBRYM I SKUTECZNYM POLICJANTEM. ZDYSCYPLINOWANY I SUMIENNY, RZETELNIE WYWIĄZYWAŁ SIĘ Z POWIERZONYCH ZADAŃ SLUŻBOWYCH. ZA ZAANGAŻOWANIE I OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE BYŁ WIELOKROTNIE WYRÓŻNIANY I NAGRADZANY PRZEZ PRZEŁOŻONYCH.

W DNIU 12 GRUDNIA 2008 R., PEŁNIĄC SŁUŻBĘ KONTROLNO-NADZORCZĄ W PATROLU ZMOTORYZOWANYM, W WYNIKU WYPADKU DROGOWEGO SPOWODOWANEGO PRZEZ KIEROWCĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DOZNAŁ CIĘŻKICH OBRAŻEŃ CIAŁA. NA SKUTEK ODNIESIONYCH RAN ZMARŁ W SZPITALU W DNIU 11 LUTEGO 2009 R.

Powrót na górę strony