Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

SPOTKANIE ROBOCZE ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM

W dniach 31 maja - 1 czerwca 2022 roku w Libercu, odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołów zarządzających projektem „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

Zgodnie z harmonogramem projektu spotkanie zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Libercu. Udział w nim wzięli przedstawiciele wszystkich partnerów tj.:

Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w Katowicach, we Wrocławiu, w Ostravie,  w Pardubicach, w Hradec Kralove, w Libercu, w Ołomuńcu oraz Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Podczas spotkania omawiane były przedsięwzięcia na bieżący rok m.in. organizację szkoleń dla funkcjonariuszy, zakup licencji do oprogramowania, itp.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020. Wartość całego projektu to 3 064 440,62 EURO.

Powrót na górę strony