Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

SZKOLENIA PIERWSZEGO POZIOMU DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Zgodnie z harmonogramem projektu "„Usprawnienie czesko – polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, rozpoczęły się szkolenia dla funkcjonariuszy w ramach działania kluczowego nr 5. – Szkolenie policjantów w zakresie HW i SW.

Celem szkoleń pierwszego poziomu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami pracy przy zwalczaniu cyberprzestępczości oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej zdolności do efektywnego wykrywania i śledzenia przestępstw w zakresie cyberprzestępczości.

Szkolenia odbyły się w:

16 – 17.10 2019 w Ołomuńcu,

23 – 24.10.2019 w Pardubicach,

04 – 05.11.2019 w Ołomuńcu.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział przeszło 40 funkcjonariuszy ze strony polskiej.

Powrót na górę strony