Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

SZKOLENIA DRUGIEGO POZIOMU DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Zgodnie z harmonogramem projektu „Usprawnienie czesko – polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, rozpoczęły się szkolenia dla funkcjonariuszy w ramach działania kluczowego nr 6. – Podniesienie kwalifikacji fachowców policyjnych.

Celem szkoleń drugiego poziomu było zapoznanie uczestników z tematyką dotyczącą programu MOBIL EDIT FORENSIC EXPRESS, tj.: podstawowych zasad używania technologii komórkowej jako śladu, podstawowych zasad zabezpieczania danych z techniki telefonii komórkowej (telefony komórkowe, tablety, karty SIM, karty pamięci) czy metod pozyskiwania danych z nośników pamięci. 

Prócz tego zapoznano funkcjonariuszy z tematyką programu Magnet AXIOM Complete, tj.: podstawowych zasad posługiwania się zabezpieczonymi nośnikami pamięci jako śladami, zasad zabezpieczania danych z komputerowych nośników pamięci a także podstawowych metod ściągania obrazu z nośników danych w technologii komputerowej, itp.

Szkolenia skierowane były do funkcjonariuszy zajmujących się tematyką zwalczania cyberprzestępczości. Odbyły się one w Hradec Kralove,  w terminach:

13 – 15.11 2019,

19 – 21.11.2019,

26 – 28.11.2019.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział przeszło 27 funkcjonariuszy ze strony polskiej.

Powrót na górę strony