Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

SPOTKANIE ROBOCZE ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM

W dniach 23 i 25 lutego 2021 r w ramach Działania nr 1 - „Zarządzanie projektami” odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu zarządzającego projektem „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

Spotkanie on-line zostało zorganizowane przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu i wzięli w nim udział członkowie zespołu wdrożeniowego wszystkich partnerów projektu:

po stronie polskiej:

- KWP w Opolu

- KWP w Katowicach,

- KWP we Wrocławiu

oraz po stronie czeskiej:

- KWP w Libercu

- KWP w Ołomuńcu

- KWP w Pardubicach

- KWP w Ostravie

- KWP w Hradec Kralove oraz

- Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Na spotkaniu omówiono wszystkie etapy realizacji działań kluczowych w projekcie, takich jak działania profilaktyczno-edukacyjne, poradnia online, sieć komunikacyjna, prewencja czy podnoszenie kwalifikacji fachowców policyjnych. Omówiono przebieg innych działań planowanych na 2021 r., warsztaty dotyczące sieci komunikacyjnej, kolejne spotkanie zespołu wdrożeniowego, spotkania profilaktyczne.

Powrót na górę strony