Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

WARSZTATY DOT. WSPÓLNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ

Dnia 26 maja 2021 r., w ramach działania nr 3 - Tworzenie sieci komunikacji, w tym metodyki, jako narzędzia współpracy systemowej, odbyły się warsztaty dotyczące wspólnej sieci komunikacyjnej. Spotkanie online zostało technicznie zorganizowane przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu i wzięli w nim udział wybrani przedstawiciele wszystkich partnerów projektu.

Omówiono „Propozycję metodyki systemu wymiany informacji i danych” (sieć komunikacyjna) pomiędzy partnerami projektu oraz poszczególne punkty tej metodyki. Podczas warsztatów zaproponowano wyznaczenie 2 osób od dla każdego partnera, jako osoby kontaktowe (koordynatorzy) odpowiedzialne za wymianę informacji pomiędzy partnerami projektu. Ponadto poruszono kwestię prawną możliwości wymiany informacji z bieżących przypadków, możliwość wymiany informacji (metodologii), jak postępować, np. przy pozyskiwaniu danych od konkretnego rodzaj telefonu. Omówiono także tematykę kolejnego spotkania, propozycję zbudowania bazy danych do badania, porównywania danych, oraz typy formularzy nadające się do wymiany danych.

Powrót na górę strony