Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

SPOTKANIE ROBOCZE ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM

W dniu 1 lipca 2021 roku, w ramach Działania nr 1 - „Zarządzanie projektami” odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu zarządzającego projektem „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

Spotkanie on-line zostało zorganizowane przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu i wzięli w nim udział członkowie zespołu wdrożeniowego wszystkich partnerów projektu:

po stronie czeskiej:  KWP w Libercu, KWP w Ołomuńcu, KWP w Pardubicach, KWP w Ostravie, KWP w Hradec Kralove oraz Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu,

oraz po stronie polskiej:  KWP w Opolu, KWP w Katowicach, KWP we Wrocławiu.

Na spotkaniu omówiono wszystkie etapy realizacji działań kluczowych w projekcie, takich jak działania profilaktyczno-edukacyjne, poradnia online, sieć komunikacyjna, prewencja czy podnoszenie kwalifikacji fachowców policyjnych. Omówiono przebieg planowanych na 2021 i 2022 r., szkoleń dla ekspertów policyjnych zajmujących się tematyką zwalczania cyberprzestępczości oraz ekspertów laboratoryjnych.

Powrót na górę strony