Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

SPOTKANIE ROBOCZE ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM

W dniach 15 - 16 grudnia 2021 r w ramach Działania nr 1 - „Zarządzanie projektami” odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu zarządzającego projektem „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

Spotkanie w formie on-line zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i wzięli w nim udział członkowie zespołu wdrożeniowego wszystkich partnerów projektu:

po stronie polskiej:

- KWP w Opolu

- KWP w Katowicach,

- KWP we Wrocławiu

oraz po stronie czeskiej:

- KWP w Libercu

- KWP w Ołomuńcu

- KWP w Pardubicach

- KWP w Ostravie

- KWP w Hradec Kralove oraz

- Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

Na spotkaniu omówiono wszystkie etapy realizacji działań kluczowych w projekcie, takich jak działania profilaktyczno-edukacyjne, poradnia online, sieć komunikacyjna, prewencja czy podnoszenie kwalifikacji fachowców policyjnych. Omówiono przebieg innych działań, pojawiających się problemów, sposobów ich rozwiązywania a także tych planowanych na 2022 r.

Powrót na górę strony