Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

KOLEJNE SZKOLENIA PIERWSZEGO POZIOMU DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Zgodnie z harmonogramem projektu "„Usprawnienie czesko – polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, rozpoczęły się szkolenia dla funkcjonariuszy w ramach działania kluczowego nr 5. – Szkolenie policjantów w zakresie HW i SW.

Celem szkoleń pierwszego poziomu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami pracy przy zwalczaniu cyberprzestępczości oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej zdolności do efektywnego wykrywania i śledzenia przestępstw w zakresie cyberprzestępczości.

Z uwagi na sytuację panującą na świecie związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, szkolenia odbywały się w formie online.

Szkolenia organizowane przez KWP w Ostrawie odbyły się w terminie:

24 – 25 listopada 2021,

29 - 30 listopada 2021,

6 -7 grudnia 2021 r.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 42 funkcjonariuszy ze strony polskiej.

Powrót na górę strony