Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

IV spotkanie robocze

W dniach 4-5 grudnia 2019 roku w Cieszynie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach była organizatorem trzeciego spotkania roboczego projektu pn. „Usprawnienie polsko-czeskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

W przedmiotowym spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu z komend wojewódzkich Policji w: Katowicach, Hradcu Kralowe, Pardubicach, Ostrawie, Libercu, Ołomuńcu, Opolu, Wrocławiu, a także przedstawiciele Uniwersytetu Paleckiego w Ołomuńcu.

Organizatorem spotkania była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Spotkanie miało na celu podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu, a także omówienie sytuacji z realizacji zamówień publicznych strony polskiej dotyczących zakupów w projekcie. Ponadto na spotkaniu omówiono tematykę i organizację szkoleń dla policjantów na II i III poziomie, organizowanym przez stronę Polską. Ustalono również harmonogram działań na I połowę przyszłego roku.

Powrót na górę strony