Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

III spotkanie grupy projektowej

W dniach 10-11 października 2019 r. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zorganizowała w miejscowości Jakubowice III spotkanie grupy roboczej projektu „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerskich komend wojewódzkich Policji w: Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Hradcu-Kralowe, Libercu, Ołomuńcu, Ostrawie, Pardubicach, a także Uniwersytetu Paleckiego w Ołomuńcu.

Partnerzy przedstawili zrealizowane dotychczas zadania w projekcie, a także ustalili harmonogram i priorytety na rok kolejny. Przedyskutowano również zakres zagadnieniowy szkoleń II poziomu, a także charakter grupy docelowej tych szkoleń.

Gospodarzem kolejnego, grudniowego spotkania będzie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Powrót na górę strony