Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

III spotkanie eksperckie (prewencyjne)

W dniach 10–11 września 2019 r. w czeskiej Velkiej Bystřice odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Ołomuńcu, w ramach projektu „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

Zespół ekspertów składał się z przedstawicieli wszystkich partnerów projektu, tj.: KWP Wrocław, KWP Katowice, KWP Opole, KWP Hradec Kralove, KWP Ołomuniec, KWP Ostrava, KWP Liberec, KWP Pardubice oraz Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu. Spotkanie oficjalnie otworzył zastępca dyrektora SKPV plk. Mgr Radovan Vojta.

Podczas spotkania przedstawiono aktualne raporty czeskich przypadków dotyczących przymusu seksualnego wobec osoby poniżej 15 roku życia, omówiono kwestie rozwoju projektu e-bezpieczeństwa, przedstawiono wszystkie działania profilaktyczne związane z cyberprzestępczością (dyskusje z uczniami szkół podstawowych i średnich) oraz zaplanowano kolejne.

Działania edukacyjne są prowadzone zgodnie z planem, a na stronie internetowej www.stopcybercrime.cz  w zakładka "INFORMACE O PROJEKTU -> Mapa proškolených institucí", można zobaczyć miejsca działań uczelnianego partnera projektu.

Powrót na górę strony