Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

I spotkanie eksperckie (metodologia szkoleń)

W dniach 23–25 kwietnia 2019 r. Komenda Wojewódzka Policji w Libercu była organizatorem spotkania eksperckiego w ramach projektu „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością”. Program realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu, tj. komend wojewódzkich Policji w: Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Ostravie, Pardubicach, Hradec Kralove, Libercu i Ołomuńcu oraz Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami związanymi ze zwalczaniem cyberprzestępczości bądź pozyskiwaniem dowodów cyfrowych na potrzeby prowadzonych postępowań karnych.

Podczas trzydniowego spotkania eksperci wspólnie wypracowywali założenia specjalistycznych szkoleń I i II stopnia dla funkcjonariuszy jednostek terenowych Policji z obszaru wsparcia projektu (w przypadku województwa śląskiego są to jednostki Policji w: Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim), w zakresie czasu trwania poszczególnych modułów szkoleń, zawartości merytorycznej, a także metodologii prowadzenia procesu edukacji. Wypracowano również harmonogram szkoleń obejmujący bieżący i przyszły rok oraz ilość uczestników każdej edycji szkolenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020. Wartość całego projektu to 3 064 440,62 EURO.

  • I spotkanie eksperckie. Uczestnicy spotkania.
  • Logo Cyber Crime
Powrót na górę strony