Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

I spotkanie robocze zespołu zarządzającego projektem

W dniach 5–6 marca 2019 roku w miejscowości Frydek-Mistek odbyło się pierwsze spotkanie robocze zespołu zarządzającego projektem „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020. Organizatorem spotkania była Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie (Republika Czeska). Uczestniczyli w nim przedstawiciele z wszystkich polskich i czeskich partnerskich komend wojewódzkich Policji w: Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Ostrawie, Pardubicach, Hradec-Kralowe, Libercu i Ołomuńcu, a ponadto przedstawiciele Uniwersytetu Paleckiego z Ołumuńca.

Podczas spotkania przedstawiciele Uniwersytetu Paleckiego przedstawili metodologię oraz wyniki badań, które zostały przeprowadzone w całej Republice Czeskiej, w tym na polsko-czeskim pograniczu (po stronie czeskiej) wśród dzieci oraz młodzieży, w zakresie zagrożeń cyberprzestępczością. Poinformowali również, iż obecnie trwają uzgodnienia z partnerską instytucją naukowo-badawczą po stronie polskiej, dotyczące metodologii oraz harmonogramu tożsamych badań w Polsce.

Ponadto omówione zostały działania zaplanowane na 2019 rok m.in. zakup wysokospecjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania, harmonogram kolejnych spotkań oraz specjalistycznych szkoleń dla funkcjonariuszy, ramowych założeń utworzenia wspólnej sieci komunikacyjnej oraz poradni on-line – oferującej bezpłatną natychmiastową pomoc w rozwiązywaniu problemów ofiar cyberprzestępczości. Ustalono także wstępny plan działań profilaktycznych na pograniczu.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020. Wartość całego projektu to 3 064 440,62 EURO.

  • I spotkanie robocze zespołu zarządzającego projektem. Widoczni uczestnicy spotkania.
  • I spotkanie robocze zespołu zarządzającego projektem. Widoczni uczestnicy spotkania.
  • logo Cyber Crime
Powrót na górę strony