Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

Od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wraz z jednostkami Policji z Czech i Polski realizuje projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” na łączną kwotę 3 064 440,62 EUR, z czego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przypada kwota 385,710,00 EUR.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, po stronie polskiej:

  • KWP w Opolu,
  • KWP we Wrocławiu,

oraz po stronie czeskiej:

  • KWP w Libercu,
  • KWP w Ołomuńcu,
  • KWP w Pardubicach,
  • KWP w Ostrawie,
  • KWP w Hradec Kralove

Ponadto partnerem po stronie czeskiej jest instytucja naukowo-badawcza:

  • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu.

Zaplanowane w projekcie działania zmierzają do realizacji dwóch podstawowych celów:

  • opracowania wspólnej sieci komunikacyjnej na obszarze wsparcia oraz
  • pogłębienia współpracy z opinią publiczną poprzez działania prewencyjne i poradnię on-line.

Wspólna sieć komunikacyjna połączy uniwersytet ze wszystkimi regionalnymi i lokalnymi siłami policyjnymi zajmującymi się cyberprzestępczością. Wykorzystanie sieci komunikacyjnej stanie się okazją do powstania systemowej współpracy a także umożliwi szybkie przekazywanie danych i informacji poza granice państwa. Zostaną wykorzystane już istniejące wspólne czesko-polskie policyjne punkty kontaktowe w Kudowie-Słone i Chotěbuz, jak również powstaną bezpośrednie kanały komunikacji pomiędzy konkretnymi osobami zajmującymi się przypadkami cyberataków.

Tworząc wspólną sieć i łącząc mocne strony wszystkich partnerów, cyberprzestępczość będzie rozwiązywana skuteczniej i bardziej wszechstronnie. Oznacza to nie tylko zwiększanie skuteczności
w walce z cyberprzestępczością, ale także zmniejszanie liczby ofiar. Do tego przyczyni się również duża liczba działań profilaktycznych przeprowadzanych w szkołach na całym pograniczu i rozszerzenie poradni on-line. W ramach działań profilaktycznych w szkołach i w czasie innych imprez plenerowych, podejmowana będzie ścisła współpraca z ogółem społeczeństwa, która w znacznej mierze przyczyni się do zidentyfikowania problemów mieszkańców związanych z cyberprzestępczością.

W ramach projektu planowany jest zakup wysokospecjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania, organizację specjalistycznych szkoleń dla funkcjonariuszy, szereg działań profilaktycznych na pograniczu, utworzenie wspólnej sieci komunikacyjnej oraz poradni on-line – oferującej bezpłatną natychmiastową pomoc w rozwiązywaniu problemów ofiar cyberprzestępczości.

 

 

Powrót na górę strony