Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa

Realizacja projektu - I półrocze 2017

Stan realizacji projektu „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa” na koniec I półrocza 2017 r.

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w ramach przedmiotowego projektu wszczęła postępowania przetargowe na realizację następujących zadań:

  • „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego”

  • „Zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych”

  • „Zakup smartfonów wraz z systemem zarządzania”

  • „Zakup 2 zestawów georadarowych z dodatkowym wyposażeniem dla Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach” (wydatek niekwalifikowany)

 

Przeprowadzone zostały dialogi techniczne poprzedzające ogłoszenie postępowania na:

  • Zakup i wdrożenie systemu z obszaru ruchu drogowego składającego się m. in. z aplikacji: „Omiń wypadek na śląskich drogach”, „Analizator wypadków na śląskich drogach”, interfejsu do współpracy z ORSIP. Zakup wraz z wdrożeniem modułu dla platformy ORSIP niezbędnego do działania zaprojektowanych systemów,

  • Zakup i wdrożenie systemu z obszaru prewencji składającego się m.in. z aplikacji: Śląski Dzielnicowy – załatw sprawę online, Koordynacja Pracy Dzielnicowych, Dziennika Korespondencji, Interfejsu do wymiany danych z ORSIP, Framework”,

  • Zakup urządzeń pomiarowych wraz z aplikacją wewnętrzną do planów sytuacyjnych, programu do sporządzania szkiców sytuacyjnych oraz skanera 3D

Na podstawie uzyskanych informacji opracowane zostaną opisy przedmiotów zamówienia oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a następnie ogłoszone postępowania przetargowe.