Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa

Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa - nowatorski projekt Śląskiej Policji

Projekt złożony przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet II. Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych pt. „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja bliżej społeczeństwa” uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 maja 2016 roku został wybrany do dofinansowania.

 

 

Koszt całkowity projektu opiewa na kwotę 23 166 170,99 PLN, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 19 476 692,60 PLN.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez śląską Policję trzech systemów: dwóch działających w Obszarze Ruchu Drogowego – Zdarzenia Drogowe Online, System Analityczny Zdarzeń Drogowych oraz jednego systemu działającego w Obszarze Prewencji – Biuro Śląskiego Dzielnicowego.

Realizacja przedmiotowych działań jest ukierunkowana na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie 3 systemów teleinformatycznych usprawniających pracę 254 patroli ruchu drogowego (obszar RD), a także blisko 1000 dzielnicowych (obszar prewencji) pełniących służbę na terenie garnizonu śląskiego. Rezultatem projektu jest dostarczenie społeczeństwu województwa śląskiego trzech e-usług:

- Omiń Wypadek na Śląskich Drogach,

- Analizator Wypadków na Śląskich Drogach,

- Śląski Dzielnicowy – Załatw Sprawę Online.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony również proces digitalizacji danych archiwalnych dotyczących wypadków drogowych, co pozwoli na szybki i łatwy do nich dostęp dla celów naukowych, planistycznych oraz kartograficznych.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie dotyczy funkcjonariuszy Ruchu Drogowego oraz Prewencji, którzy najczęściej wchodzą w interakcje ze społeczeństwem województwa śląskiego oraz przebywającymi na jego obszarze gośćmi w obszarze realizacji spraw dotyczących bezpieczeństwa publicznego w jego różnych wymiarach.

Województwo śląskie to jedna z największych aglomeracji w Polsce o dużym natężeniu ruchu, wielu imprezach masowych. Od szybkości wejścia informacji do organizacji, jej przetworzenia i wyjścia zależy szybkość działania i podejmowania decyzji.