Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK - zakończenie projektu

Po ponad dwóch i pół roku, w dniu 31 grudnia br., dobiegnie końca wdrażanie projektu „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK”. Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - lidera projektu oraz partnerów – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu rozpoczęło się 1 czerwca 2020 r. Budżet projektu wyniósł 4 914 687,45 PLN, z czego 75%, tj. 3 686 015,59 PLN stanowiło dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem projektu było podniesienie zdolności operacyjno – taktycznych trzech partnerskich garnizonów Policji w zakresie prowadzenia działań minersko – pirotechnicznych na terenie obiektów infrastruktury krytycznej. Cel ten został osiągnięty poprzez wdrożenie przez partnerów spójnych działań wzmacniających najważniejsze obszary kompetencji NGRMP oraz SPKP, czyli wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności reagowania i współdziałania w trudnych i niespodziewanych sytuacjach, przy jednoczesnym wzmocnieniu technicznym kluczowych komórek.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości ponad 2,8 mln zł służące m.in. do analizy materiałów niebezpiecznych, do detekcji i pomiaru promieniowania jonizującego, do przeprowadzenia rozpoznania wizualnego, jak również sprzęt wysokościowy. Ponadto, w ramach projektu przeszkolono 133 policjantów w zakresie identyfikacji i neutralizacji zagrożeń CBRN (zagrożenia Chemiczno, Biologiczno, Radiologiczne), 11 funkcjonariuszy przeszkolono w zakresie użytkowania i pilotowania dronów, 12 funkcjonariuszy uczestniczyło w kursie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a aż 165 policjantów zdobyło kwalifikacje do prowadzenia prac na wysokości.

Zgodnie z założeniami projektu każdy z partnerów przeprowadził w swoim regionie ćwiczenia policyjne w formule ćwiczeń dowódczo – sztabowych lub zgrywających. Scenariusz każdego z ćwiczeń został opracowany tak, by podczas działań wykorzystać zarówno zakupiony w ramach projektu sprzęt, jak również nabyte podczas szkoleń wiedzę i umiejętności. Ćwiczenie Bełchatów - 22, przeprowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, odbyło się w dniach 2 – 3 czerwca 2022 r. na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Część praktyczna została przeprowadzona w trzech różnych lokalizacjach na terenie rozległego kompleksu elektrowni. Wątkiem przewodnim ćwiczenia było wtargnięcie na teren grupy uzbrojonych napastników, którzy wzięli zakładników spośród pracowników zakładu, rozmieścili na terenie obiektu urządzenia wybuchowe z czynnikami CBRN oraz dokonali detonacji jednego z ładunków na otwartym terenie. Celem działań policyjnych prowadzonych w ramach pierwszego epizodu było uwolnienie pojmanych zakładników przetrzymywanych w jednym z bloków przemysłowych. Kolejny epizod obejmował zlokalizowanie, rozpoznanie i neutralizację podrzuconych przez intruzów urządzeń wybuchowych. Dodatkowym utrudnieniem było umieszczenie przez jednego ze sprawców plecaka o nieznanej zawartości na chłodni kominowej, na wysokości ok. 90 m. W trzecim etapie ćwiczenia zespoły DVI (Disaster Victim Identification) składające się z funkcjonariuszy wydziałów dochodzeniowo - śledczych oraz techników kryminalistyki z jednostek garnizonu łódzkiego, przeprowadziły oględziny w związku ze śledztwem powybuchowym i identyfikacją ofiar zdarzenia masowego.

Ćwiczenia GUIDO - 22 organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach odbyły się w dniach 28 – 29 września 2022 r. Areną śląskich ćwiczeń była Kopalnia GUIDO w Zabrzu, w której doszło do zdarzenia terrorystycznego o podłożu narodowo – politycznym, podczas którego grupa napastników uprowadziła zorganizowaną wycieczkę cudzoziemców. Zakładnicy zostali uwięzieni w zaparkowanym w pobliżu autokarze, w którym znajdowały się materiały wybuchowe. W tym samym czasie doszło do eksplozji w pobliskiej Sztolni Królowa Luiza, gdzie znajdowała się inna grupa zwiedzających. Na skutek wybuchy wiele osób zostało rannych, co spowodowało, że obok działań mających na celu uwolnienie zakładników, przeprowadzenia rozpoznania minersko – pirotechnicznego oraz neutralizacji podłożonych ładunków wybuchowych, konieczne było przeprowadzenie akcji ratowniczej.

W dniach 27 – 28 października 2022 r. odbyły się kolejne ćwiczenia projektowe, przeprowadzone tym razem przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Miejscem ćwiczeń był Karpacz, w tym m.in. stacja narciarska – kolej linowa WINTERPOL „Biały Jar”, gdzie napastnicy zabarykadowali się razem z zakładnikami, żądając przerwania Forum Ekonomicznego z uwagi na negatywnie oceniany przez nich kierunek rozwoju polityki gospodarczej. Skutkiem niespełnienia ich żądań miało być zdetonowanie ładunków wybuchowych umieszczonych na Zaporze na rzece Łomnicy oraz zabicie zakładników. Celem działań policyjnych i kontrterrorystycznych było oczywiście uwolnienie zakładników oraz zlokalizowanie, identyfikacja i neutralizacja ładunków wybuchowych.

We wszystkich ćwiczeniach brali udział funkcjonariusze Sztabów Policji, Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, policyjni negocjatorzy oraz funkcjonariusze innych komórek, których udział był niezbędny do przeprowadzenia poszczególnych epizodów ćwiczeń. Ważną rolę odegrali również administratorzy obiektów, na których terenie prowadzone były ćwiczenia. Bez ich zaangażowania policyjne działania byłyby niemożliwe, a na pewno utrudnione. Ponadto, działania Policji były wspierane przez inne służby, w tym Straż Pożarną oraz służby ratownicze. W każdym ćwiczeniu uczestniczyli też obserwatorzy reprezentujący zarówno naszą formację, jak i inne instytucje zaangażowane w szeroko pojęte zarządzanie kryzysowe. Wszystkie wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych ćwiczeń przyczynią się do zwiększenia skuteczności reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia IK, co stanowiło jedno z założeń projektowych.

Realizacja wszystkich działań, założeń oraz wskaźników projektowych była możliwa dzięki znakomitej współpracy pomiędzy partnerami. Ze strony każdej z trzech partnerskich jednostek w działania projektowe zaangażowanych było wiele osób reprezentujących różne komórki i specjalizacje. Każda z tych osób wniosła do projektu swoją wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie, co niewątpliwie stanowi o sukcesie tego przedsięwzięcia. Dziękujemy.


 

 • Zdjęcie. Grupa osób w kamizelkach odblaskowych i kaskach stojąca przed kominem elektrociepłowni
 • Zdjęcie. Grupa osób w kombinezonach podczas ćwiczeń w terenie
 • Zdjęcie. Widoczne jezioro, zaparkowany quad oraz śmigłowiec w locie
 • Zdjęcie. Umundurowani policjanci na terenie kopalni, w tle widoczny wyciąg szybu
 • Zdjęcie. Umundurowani policjanci i inne osoby na terenie kopalni pod ziemią
 • Zdjęcie. Umundurowani policjanci i inne osoby na terenie kopalni pod ziemią
 • Na zdjęciu policyjny robot pirotechniczny.
 • Zdjęcie. Umundurowani policjanci - kontrterroryści podczas ćwiczeń
 • Zdjęcie. Umundurowani policjanci - kontrterroryści podczas ćwiczeń
 • Zdjęcie. Umundurowani policjanci - kontrterroryści podczas ćwiczeń
 • Zdjęcie. Umundurowani policjanci i wojskowi podczas szkolenia w sali
 • Zdjęcie. Policyjni kontrterroryści prowadza osobę podczas ćwiczeń w terenie
Powrót na górę strony