Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK

Spotkanie robocze w Lipowej

W dniach 28-29 października 2021 roku odbyło się spotkanie robocze w miejscowości Lipowa w ramach projektu pn. „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK”. Wzięli w nim udział przedstawiciele zaangażowanych komend partnerskich z Łodzi, Katowic oraz Wrocławia.

Podczas spotkania zostały omówione kwestie dotyczące zagospodarowania oszczędności uzyskanych w wyniku zakończonych postępowań przetargowych. Sporządzono harmonogram realizacji zamówień publicznych, a także rozdysponowano ich realizację pomiędzy partnerskie jednostki.

Ustalono także formę oraz terminy przeprowadzenia ćwiczeń dowódczo-sztabowych. Następne spotkanie robocze zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 roku.

Powrót na górę strony