Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK

Policjanci doskonalą umiejętności prac na wysokości

Od maja do października trwają szkolenia doskonalące umiejętności prac na wysokości. Podczas codziennej służby niejednokrotnie występuje konieczność zmagania się z niebezpieczeństwem, jakim jest praca na wysokości. Aby być przygotowanym na tego typu zagrożenia, policjanci Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego biorą udział w cyklu dwutygodniowych kursów, po których ukończeniu uzyskują uprawnienia do prac na wysokości w dostępie linowym na poziomie rozszerzonym.

Mundurowi w ramach zajęć zdobywają profesjonalne przeszkolenie z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego terenu w bardzo trudnodostępnych miejscach takich jak np. kominy, urządzenia i instalacje przemysłowe, dachy obiektów itp. na wysokości powyżej 3 metrów. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy szkolenia nabywają kompetencje z obszaru:

- tworzenia punktów asekuracyjnych oraz stanowisk;
- ogólnych zasad postępowania podczas wykonywania prac na wysokości;
- środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości oraz zasady ich doboru, użytkowania oraz kontroli bieżącej i okresowej;
- technik zjazdowych i wchodzenia po linie;
- asekuracji za pomocą różnych przyrządów asekuracyjnych;
- wspinaczki i asekuracji z górną protekcją;
- imitacji wykonania różnego rodzaju prac na wysokości: w ograniczeniu, w podparciu, z systemami powstrzymywania spadania na odcinkach poziomych oraz podczas zjazdu;
- rozwiązywania sytuacji awaryjnych, zjazdów w półwyblince, wchodzenia po linie z wykorzystaniem różnych elementów sprzętu osobistego, konstruowania awaryjnych uprzęży z taśmy, liny;
- podstawowych zasad autoratownictwa;
- aspektów medycznego zawisu w uprzęży;
- sposobów dotarcia do osoby wymagającej udzielenia pomocy;
- wyciągania poszkodowanego za pomocą ruchomego bloczka;
- ewakuacji osób z terenu trudnodostępnego w sytuacjach zagrożenia życia;
- bezpiecznego poruszania się w terenie eksponowanym za pomocą technik linowych.

W szkoleniu bierze udział 165 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz komend wojewódzkich we Wrocławiu i Łodzi w ramach Projektu pt. „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, numer projektu PL/2020/PR/0085.

  • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy szkolenia wyposażeni w sprzęt wspinaczkowy obok ścianki wspinaczkowej
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy szkolenia wyposażeni w sprzęt wspinaczkowy obok ścianki wspinaczkowej
  • Zdjęcie kolorowe. Uczestnik szkolenia wyposażeni w sprzęt wspinaczkowy podczas zajęc w terenie leśnym

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 40.35 MB)

Powrót na górę strony