Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK

Szkolenie policjantów NGRM-P z zakresu zagrożeń CBRN-E

W dniach 05.05.2021 – 07.05 odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń w ramach Projektu pt. „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, numer projektu PL/2020/PR/0085". Zajęcia obejmowały tematykę rozpoznania i neutralizacji zagrożeń chemicznych, biologicznych, nuklearnych, radiologicznych i związanych z materiałami wybuchowymi.

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy szkolenia nabywają kompetencje związane z wykrywaniem, identyfikacją i ochroną przed zagrożeniami:

  • chemicznymi, takimi jak bojowe i przemysłowe środki trujące, syntetyczne opioidy, czy substancje używane w „chemicznych samobójstwach”;
  • biologicznymi – związanymi nie tylko z patogenami używanymi w broni biologicznej, ale też z innymi zagrożeniami związanymi ze skażeniem materiałem biologicznym – jak na przykład oględziny w miejscu eksplozji urządzenia wybuchowego z ofiarami śmiertelnymi;
  • radiologicznymi i nuklearnymi, związanymi ze źródłami promieniowania – na przykład odpadami promieniotwórczymi;
  • związanymi z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, w tym materiałami i urządzeniami wybuchowymi improwizowanymi oraz prekursorami do ich produkcji.

W szkoleniu uczestniczy 113 policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Wrocławiu i Łodzi. Policjanci należą do Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego, czyli tzw. „first responders”, ponieważ w codziennej służbie stanowią oni pierwszą odpowiedź na potencjalne zagrożenia CBRNE.

Program przewiduje 6 tur szkolenia, w których uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich partnerów.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.22 MB)

Powrót na górę strony