Regulamin

REGULAMIN

konkursu fotograficznego pn. „Naturalnie, że chronimy”

 

 

§ 1. Organizator i uczestnicy konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, zwanym
  w dalszej części regulaminu organizatorem.

 2. Partnerami konkursu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Centrum Rozwoju Lokalnego.

 3. Osoba zgłaszająca się do udziału w konkursie w dalszej części regulaminu zwana jest uczestnikiem.

 4. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba spełniająca warunki par. §3, oraz która wyrazi chęć uczestnictwa poprzez dodanie zdjęcia pod dedykowanym postem na profilu "Policja Śląska".

 5. Osobą udzielającą informacji na temat konkursu jest mł. asp. Adam Basoń,
  tel. 478511664, e-mail: adam.bason@ka.policja.gov.pl, w dni robocze w godzinach
  7.30-15.30.

   

§ 2. Cele konkursu

 

Promocja działań ukierunkowanych na ochronę środowiska.

 

§ 3. Zasady konkursu

 

 1. Konkurs „Naturalnie, że chronimy” polega na wykonaniu autorskiej fotografii nawiązującej do tematyki ochrony środowiska.

 2. Zdjęcia konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:

  1. ochrona fauny,

  2. ochrony flory.

 3. Jedna osoba może umieścić maksymalnie jedno zdjęcie, w komentarzu pod postem dot. konkursu.

 4. Biorąc udział w konkursie należy być osobą pełnoletnią. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zgłoszone do udziału w konkursie przez opiekuna prawnego.

 5. Zdjęcia konkursowe należy umieszczać do 9 lutego 2022 r.

 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 11 lutego 2022 r. w portalu Facebook na profilu "Policja Śląska".

 

§ 4. Komisja konkursowa

 

 1. Wyboru najciekawszych zdjęć dokonają funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP
  w Katowicach.

 2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

   

§ 5. Kryteria oceniania prac

 

Przy ocenie nadesłanych zdjęć komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 1. zgodność z tematyką,

 2. oryginalność,

 3. jakość wykonanej fotografii,

§ 6. Nagrody

 

 1. Autorzy 30 najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 2. Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie, KRS nr 0000332814 przekaże nagrody na wskazane przez laureatów adresy.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień za udział w konkursie.

 

§ 7. Prawa autorskie

 

Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęcia w zakresie wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji
w ramach działań edukacyjnych i profilaktycznych prowadzonych przez KWP
w Katowicach oraz partnerów.

 

§ 8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

 

§ 9. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

 

 

Powrót na górę strony