Zespół Prasowy

Zespół Prasowy

Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

podkomisarz Sabina Chyra-Giereś na zdjęciu portretowym

komisarz Sabina CHYRA-GIEREŚ

 

tel.: 47 85 116 05

e-mail: rzecznik@ka.policja.gov.pl

 

Zespół Prasowy

tel.: 47 85 116 06, 47 85 116 07

tel. kom.:  608 000 997

e-mail: policja@ka.policja.gov.pl

twitter: twitter.com/PolicjaSlaska

facebook: Policja Śląska
 

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przekazuje informacje dziennikarzom w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 pod stacjonarnymi numerami telefonów: 47 85 116 06, 47 85 116 07 i telefonem komórkowym +48 608 000 997. W tych godzinach odbierana jest również poczta elektroniczna pod adresem: rzecznik@ka.policja.gov.pl.

Poza wyznaczonymi godzinami oraz w soboty, niedziele i święta jesteśmy dostępni pod numerem dyżurnym: +48 608 000 997.

Wtedy jednak udzielane są informacje dotyczące tylko i wyłącznie wydarzeń nadzwyczajnych.

Zespół Prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne i nie zajmuje się interpretacją przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Podany adres poczty e-mail nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe należy kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji korzystając bezpośrednio z listy adresów.
 

na zdjęciu Magdalena Żubertowska
komisarz Magdalena ŻUBERTOWSKA

 


aspirant sztabowy Adam JACHIMCZAK

 

starszy aspirant Olaf Burakiewicz
starszy aspirant Olaf BURAKIEWICZ

 

aspirant Michał TOMANEK


Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).
 W każdej komendzie miejskiej i powiatowej Policji wspomagani jesteśmy przez oficerów prasowych:

jednostka Policji

oficer prasowy

telefon komórkowy

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

sierż. sztab. Marcin Szopa

606-926-420

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

p. o. st. sierż.Sławomir Kocur

604-480-453

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

mł. asp. Katarzyna Szewczyk

798-030-066

Komenda Miejska Policji w Bytomiu

podkom. Anna Oczkiewicz

798-031-010

Komenda Miejska Policji w Chorzowie


mł. asp. Karol Kolaczek

798-030-074

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

podkom. Krzysztof Pawlik

600-974-053

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

asp. sztab. Barbara Poznańska

508-372-416

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

podkom. Bartłomiej Osmólski

723 641 268

Komenda Miejska Policji w Gliwicach

podinsp. Marek Słomski

603-603-536

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju

st. asp. Halina Semik

798-030-142

Komenda Miejska Policji w Jaworznie


mł. asp. Justyna Wiszowaty

506-185-090

Komenda Miejska Policji w Katowicach

kom. Agnieszka Żyłka

600-208-518

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

asp. Joanna Wiącek-Głowacz

798-030-156

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

asp. szt. Monika Wacławek

727-032-610

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

p.o. st. sierż. Izabela Kempa

609-026-926

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

mł. asp. Łukasz Paździora

798-030-181

Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

p.o. sierż. Klaudia Zenderowska

798-030-224

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

mł. asp Łukasz Czepkowski

798-030-243

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

sierż. sztab. Jadwiga Śmietana

798-030-249

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

sierż. szt. Joanna Wiśniewska

798-030-251

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

asp. sztab. Arkadiusz Ciozak

798-030-319

Komenda Miejska Policji w Rybniku

st. asp. Bogusława Kobeszko

798-031-137

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

nadkom. Tatiana Lukoszek

798-030-374

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

asp. Katarzyna Cypel- Dąbrowska

798-030-203

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

p.o. st. sierż. Marcin Korek

502-118-102

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

sierż. sztab. Kamil Kubica

798-030-285

Komenda Miejska Policji w Tychach

mł. asp. Paulina Kęsek

609-812-804

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

asp. sztab. Małgorzata Koniarska

606-858-145

Komenda Miejska Policji w Zabrzu

mł. asp. Sebastian Bijok

798-030-322

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

podkom. Marta Wnuk

798-030-340

Komenda Miejska Policji w Żorach

asp. Marcin Leśniak

798-030-353

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

asp. sztab. Mirosława Piątek

798-030-359

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach

nadkom. Tomasz Bratek

kom. Marzena Szwed

sierż. sztab. Arkadiusz Chudy

609 568 567

798 031 225

798 032 070

Powrót na górę strony