Informacje kontaktowe

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - informacje kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

tel. centrali KWP 32 200 2222 w dni robocze w godz. 7:00 - 19:00
tel. recepcji KWP 32 200 1599 w dni robocze w godz. 7:00 - 16:00

tel. Oficera Dyżurnego KWP 32 200 1444
fax 32 200 1126, 32 200 1626

 

Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 

E-mail

Telefon
Fax
Wydział
kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl
(32) 200 1770
(32) 200 1782
Kancelaria Komendy Wojewódzkiej Policji

prezydialny@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1650
(32) 200 1601
Wydział Prezydialny

teleinformatyka@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1870
(32) 200 2265

Wydział Teleinformatyki

mienie@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1050
(32) 200 1034

Wydział d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu

kryminalna@ka.policja.gov.pl

(32) 200 2770
(32) 200 2775
Wydział Kryminalny

przestepstwa-samochodowe@ka.policja.gov.pl

(32) 200 2790
(32) 200 2794
Wydział d/w z Przestępczością Samochodową

wywiad-kryminalny@ka.policja.gov.pl

(32) 200 2750
(32) 200 2702
Wydział Wywiadu Kryminalnego

przestepstwa-gospodarcze@ka.policja.gov.pl

(32) 200 2550
(32) 200 2541

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

korupcja@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1150
(32) 200 1144

Wydział do Walki z Korupcją

prewencja@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1690
(32) 200 1671

Wydział Prewencji

ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1170
(32) 200 1143

Wydział Ruchu Drogowego

informacje-niejawne@ka.policja.gov.pl

(32) 200 2450
(32) 200 2440

Wydział d/s Ochrony Informacji Niejawnych

kontrola@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1570
(32) 200 1501

Wydział Kontroli

kadry@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1750
(32) 200 1705

Wydział Kadr i Szkolenia

postepowania-administracyjne@ka.policja.gov.pl

(32) 200 2950
(32) 200 2945

Wydział Postępowań Administracyjnych

finansowy@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1303
(32) 200 1304

Wydział Finansów

zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl

(32) 200 3150
(32) 200 3149
Wydział Zaopatrzenia

transport@ka.policja.gov.pl

(32) 200 2650
(32) 200 2647
Wydział Transportu

inwestycje@ka.policja.gov.pl

(32) 200 2350
(32) 200 2334
Wydział Inwestycji i Remontów

sztab@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1670
(32) 200 1614
Sztab Policji

konwoj@ka.policja.gov.pl

(32) 200 2101
(32) 200 1678
Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

laboratorium@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1250
(32) 200 1212
Laboratorium Kryminalistyczne

cyberprzestepczosc@ka.policja.gov.pl

(32) 200 2550 (32) 200 2541 Sekcja d/w z Cyberprzestępczością

policja@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1606
(32) 200 1645
Zespół Prasowy

zamowienia@ka.policja.gov.pl

(32) 200 2050
(32) 200 2060
Zespół Zamówień Publicznych

zespol-prawny@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1341
(32) 200 1346
Zespół Prawny

psycholodzy@ka.policja.gov.pl

(32) 200 1740
(32) 200 1789

Zespół Psychologów

dobor@ka.policja.gov.pl
(32) 200 1738
(32) 200 1705
Zespół d/s Doboru

 

Kancelaria Komendy Wojewódzkiej Policji

tel. 32 200 1770
fax 32 200 1782
 

Wydział Prezydialny

tel. 32 200 1650
fax 32 200 1601
 

Wydział Teleinformatyki

tel. 32 200 1870
fax 32 200 2265


Wydział d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu

tel. 32 200 1050
fax 32 200 1034


Wydział Kryminalny

tel. 32 200 2770
fax 32 200 2775


Wydział d/w z Przestępczością Samochodową

tel. 32 200 2790
fax 32 200 2794


Wydział Wywiadu Kryminalnego

tel. 32 200 2750
fax 32 200 2702


Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

tel. 32 200 2550
fax 32 200 2541


Wydział do Walki z Korupcją

tel. 32 200 1150
fax 32 200 1144


Wydział Prewencji

tel. 32 200 1690
fax 32 200 1671


Wydział Ruchu Drogowego

tel. 32 200 1170
fax 32 200 1143


Wydział d/s Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 32 200 2450
fax 32 200 2440


Wydział Kontroli

tel. 32 200 1570
fax 32 200 1501


Wydział Kadr i Szkolenia

tel. 32 200 1750
fax 32 200 1705


Wydział Postępowań Administracyjnych

tel. 32 200 2950
fax 32 200 2945


Wydział Finansów

tel. 32 200 1303
fax 32 200 1304


Wydział Zaopatrzenia

tel. 32 200 3150
fax 32 200 3149


Wydział Transportu

tel. 32 200 2650
fax 32 200 2647


Wydział Inwestycji i Remontów

tel. 32 200 2350
fax 32 200 2334


Sztab Policji

tel. 32 200 1670
fax 32 200 1614


Wydział Konwojowy i Policji Sądowej

tel. 32 200 2101
fax 32 200 1678


Laboratorium Kryminalistyczne

tel. 32 200 1250
fax 32 200 1212


Sekcja d/w z Cyberprzestępczością

tel. 32 200 2550
fax 32 200 2541


Zespół Prasowy

tel. 32 200 1606
fax 32 200 1645


Zespół Zamówień Publicznych

tel. 32 200 2050
fax 32 200 2060


Zespół Prawny

tel. 32 200 1341
fax 32 200 1346


Zespół Psychologów

tel. 32 200 1740
fax 32 200 1789


Zespół d/s Doboru

tel. 32 200 1738
fax 32 200 1705

 

Powrót na górę strony