Wiadomości

Nieuczciwy lekarz zatrzymany

Data publikacji 26.09.2007

Policjanci z Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Piekarach Śląskich zatrzymali nieuczciwego lekarza oraz właściciela ośrodka szkolenia kierowców.

Policjanci z Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Piekarach Śląskich zatrzymali nieuczciwego lekarza oraz właściciela ośrodka szkolenia kierowców.

Stróże prawa od kilku miesięcy obserwowali właściciela ośrodka szkolenia kierowców i lekarza jednej z niepublicznych poradni w Piekarach, zbierając dowody świadczące o ich działalności przestępczej. 73-letni doktor uprawniony był do wydawania w trybie administracyjnym orzeczeń lekarskich, stwierdzających m.in. brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ustalono, że 44-letni właściciel ośrodka szkolenia we wrześniu 2005 roku za łapówkę w kwocie 100 złotych otrzymał od niego takie pozytywne zaświadczenie dla kursanta, bez przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich. Okazało się, że podobnych przypadków było więcej. Ponadto w tym samym czasie 44-latek powołując się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, w zamian za łapówkę w kwocie 500 złotych, podjął się pośrednictwa w uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie prawa jazdy w przypadku niepowodzenia kursanta.

W czasie przeszukań u zatrzymanych policjanci zabezpieczyli dwa komputery, dokumentację , pieczątki, pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie oraz lokaty inwestycyjno - ubezpieczeniowe na kwotę około pół miliona złotych. Ujawniono też orzeczenia lekarskie – wystawione in blanco, które również mogą świadczyć o dokonywaniu oszustw na szkodę NFZ, polegających na nieewidencjonowaniu opłat z tytułu świadczeń lekarskich.

Zatrzymani będą odpowiadać za wręczanie i przyjmowanie łapówek, poświadczanie nieprawdy oraz płatną protekcję, za które to przestępstwa kodeks karny przewiduje nawet 10 lat więzienia.O ich dalszym losie zdecyduje dzisiaj prokurator i sąd.

Powrót na górę strony