Wiadomości

Ćwiczenia w areszcie śledczym

Data publikacji 12.04.2007

Dzisiaj w godz. 9.00 – 12.30 w Bielsku-Białej policjanci, strażacy i strażnicy więzienni brali udział we wspólnych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń w bielskim Areszcie Śledczym doszło do buntu grupy więźniów.

Dzisiaj w godz. 9.00 – 12.30 w Bielsku-Białej policjanci, strażacy i strażnicy więzienni brali udział we wspólnych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń w bielskim Areszcie Śledczym doszło do buntu grupy więźniów. Zbuntowani wzięli za zakładnika jednego z funkcjonariuszy Służby Więziennej. Do głównych zadań Policji należało zapewnienie bezpieczeństwa w otoczeniu Aresztu Śledczego oraz wsparcie Służby Więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnątrz Aresztu Śledczego. W związku z fiaskiem negocjacji policjanci z bielskiej Grupy Szybkiego Reagowania zmuszeni byli do przywrócenia porządku i bezpieczeństwa z użyciem środków przymusu bezpośredniego - w tym i broni palnej.

 

W trakcie ćwiczeń doskonalono współdziałanie Policji ze Strażą Więzienną oraz Państwową Strażą Pożarną -zarówno na poziomie dowodzenia, jak i na poziomie realizacji zadań przez poszczególne ogniwa czy pojedynczych funkcjonariuszy.

Policjanci z GSR byli bardzo zadowoleni z okazji do sprawdzenia skuteczności technik pokonywania przeszkód w pomieszczeniach. Musieli przedrzeć się przez barykadę oraz zamknięte, wzmocnione drzwi. W użyciu były specjalistyczne narzędzia, które są na wyposażeniu grupy realizacyjnej. W pokonywaniu przeszkód w sposób profesjonalny policjanci byli wspierani przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze Policji doskonalili techniki przemieszczania się z wzajemną asekuracją oraz wiele wariantów obezwładniania osób.

Ćwiczenia były również okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych służb. Wszystkie cele ćwiczeń zostały osiągnięte.

Powrót na górę strony