Wiadomości

Szkolenie dla lektorów i osób prowadzących uroczystości policyjne

Ponad 60 policjantów i pracowników cywilnych z garnizonu śląskiego, wzięło udział w szkoleniu z zakresu wystąpień publicznych oraz prowadzenia uroczystości o charakterze ceremonialnym. Szkolenie przeprowadzili policjanci z Zespołu ds. ceremoniału policyjnego Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Wsparcia w organizacji szkolenia udzielili policjanci Kompanii Honorowej KWP w Katowicach.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że ceremoniał policyjny oraz wystąpienia publiczne podczas uroczystości państwowych, religijnych i resortowych, są czynnikami budującymi wizerunek naszej formacji. Wygląd zewnętrzny oraz zachowanie lektorów w istotny sposób wpływają na to, jak jest oceniana instytucja, chociażby w kontekście zbliżających się świąt Policji w garnizonie śląskim.

Dlatego też, aby poszerzyć wiedzę w tym zakresie i doskonalić nabyte już umiejętności, Zespół ds. ceremoniału policyjnego Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach zorganizował tematyczne szkolenie. Skierowane ono było nie tylko dla lektorów, ale również dla osób pełniących, bądź mogących pełnić w przyszłości, funkcję dowódcy uroczystości, czy też przygotowujących wystąpienia publiczne. Na Auli im. Aspiranta Policji Województwa Śląskiego Jana Kali zasiedli policjanci i pracownicy cywilni reprezentujący komendy miejskie i powiatowe oraz oddział prewencji z Katowic.

Prelegenci omówili, w jaki sposób przygotować oprawę uroczystości, ze zwróceniem uwagi na poprawne umundurowanie oraz zachowanie funkcjonariuszy biorących udział w wydarzeniu pod względem musztry i ceremoniału. Policjanci przedstawili wiele istotnych, praktycznych aspektów dotyczących ceremoniału policyjnego i wskazówek dla prowadzących, odnoszących się do poszczególnych etapów uroczystości. Ważnym elementem szkolenia była część warsztatowa, podczas której przykłady dybrych praktyk ceremonialnych były przedstawione na przykładzie przeprowadzonej uroczystej zbiórki.

 

 • Zdjęcie przedstawia umundurowanego policjanta opartego łokciami o biurko, przy którym siedzi.
 • Zdjęcie przedstawia czterech umundurowanych policjantów, z których trzech siedzi przy biurku, a jeden stoi przy mównicy.
 • Zdjęcie przedstawia umundurowanego policjanta.
 • Zdjęcie przedstawia umundurowanego policjanta stojącego tyłem i dotykającego lewą ręką policyjny mundur na manekinie.
 • Zdjęcie przedstawia umundurowanego policjanta, który w lewej dłoni trzyma mikrofon a prawą wskazuje na mundur na manekinie.
 • Zdjęcie przedstawia umundurowanego policjanta z mikrofonem w dłoni.
 • Zdjęcie przedstawia siedzących w auli policjantów oraz policjantkę.
 • Zdjęcie przedstawia umundurowanego policjanta mówiącego do mikrofonu.
 • Zdjęcie przedstawia policjantki i policjantów siedzących w auli.
 • Zdjęcie przedstawia policjantkę i policjanta siedzących w auli.
 • Zdjęcie przedstawia slajd wyświetlony na ekranie.
 • Zdjęcie przedstawia uczestników szkolenia siedzących w auli.
 • Zdjęcie przedstawia siedzącą policjantkę, która patrzy w bok.
 • Zdjęcie przedstawia znajdujących się w auli prowadzących szkolenie i uczestników oraz policyjny mundur prezentowany na manekinie.
 • Zdjęcie przedstawia patrzącego w obiektyw aparatu umundurowanego policjanta.
Powrót na górę strony