Wiadomości

Insp. Mariusz Krzystyniak nowym szefem śląskiego garnizonu

W sali kolumnowej siedziby śląskiej Policji odbyło się dziś uroczyste wprowadzenie insp. Mariusza Krzystyniaka na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W uroczystości uczestniczył insp. dr Tomasz Michułka Zastępca Komendanta Głównego Policji, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, kadra kierownicza i pracownicy śląskiego garnizonu, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją, a także przedstawiciele związków zawodowych.

Insp. Mariusz Krzystyniak służbę rozpoczął w 1991 roku i od początku związany był z pionem kryminalnym śląskiego garnizonu. Po 22 latach nienagannej służby przełożeni docenili jego zaangażowanie w pracę na rzecz zwalczania i wykrywania przestępczości kryminalnej i w lipcu 2013 roku mianowali go Naczelnikiem Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach. Od 2016 r. przez kolejnych 5 lat pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a w kwietniu 2021 r. awansował na pierwszego zastępcę szefa śląskich policjantów. 9 lutego 2024 r. został Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi, a od 20 czerwca 2024 r. powierzono mu kierowanie największym w Polsce garnizonem Policji.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się meldunkiem złożonym Zastępcy Komendanta Głównego Policji i wprowadzeniem sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło powitanie ze sztandarem i złożenie meldunku insp. dr. Tomaszowi Michułce przez nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

W kolejnej części głos zabrał insp. dr Tomasz Michułka Zastępca Komendanta Głównego Policji: „To dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt, bo wiem, że przekazuję garnizon śląski w dobre ręce. Insp. Mariusz Krzystyniak dał się poznać jako osoba bardzo otwarta, gotowa na dialog, wsłuchująca się w potrzeby lokalnej społeczności, wsłuchująca się w potrzeby policjantów i pracowników Policji. Dziękuję za służbę w Łodzi i gratuluję powołania na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Pan Komendant wrócił dzisiaj do domu. Wierzę, że stawi Pan czoła wszystkim wyzwaniom, które tutaj na Pana czekają i z pełnym zaangażowaniem będzie Pan pracował na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Śląska”.

Następnie Katarzyna Błaszczyk-Domańska Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odczytała list gratulacyjny od Marka Wójcika – Wojewody Śląskiego, w którym zwrócił się do insp. Mariusza Krzystyniaka słowami: „Jestem przekonany, że Pana wizja, Pańskie wieloletnie doświadczenie, zaangażowanie i profesjonalizm, które udowadniał Pan podczas służby wielokrotnie, są dla mnie gwarancją, że pod Pana kierownictwem Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach będzie w dalszym ciągu efektywnie służyła mieszkańcom regionu, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Rafał Adamczyk – członek Zarządu Województwa Śląskiego odczytał list gratulacyjny Wojciecha Saługi Marszałka Województwa Śląskiego: „Jestem pewien, że znajomość specyfiki naszego regionu i bolączek, które trapią śląski garnizon Policji pozwolą Panu sprostać wszystkim zadaniom i wyzwaniom”.

Z kolei Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice pogratulował insp. Mariuszowi Krzystyniakowi powołania na to zaszczytne stanowisko i życzył dobrej oraz satysfakcjonującej służby na rzecz mieszkańców.

Insp. Mariusz Krzystyniak - nowy szef śląskiego garnizonu w swoim przemówieniu podziękował samorządowi i zaprzyjaźnionym służbom za wieloletnią współpracę i zobowiązał się, że będzie ją rozwijał. Następnie zwrócił się do policjantów: „To zaszczyt, że mogłem wrócić do tego garnizonu i spotkać się ponownie z ludźmi, na których dotychczas mogłem polegać, którzy nigdy mnie nie zawiedli i z którymi bardzo dobrze mi się współpracowało. Niezależnie od czasu i okoliczności dbaliśmy o to, by naszą misję wypełniać jak najlepiej”.

Urodzony w 1971 r. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ukończył również Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz szkolenie w ramach programu Basic Investigation of Computer and Electronic Crimes Program (BICEP) prowadzone przez United States Secret Service U.S. Departament of Homeland Security.


Przebieg służby:
- od 16 września 1991 r. - pełnił służbę w Komisariacie III Policji KRP Bytom zarówno w pionie prewencji jak i kryminalnym;
- od 1 lipca 1999 r. - specjalista Wydziału Kryminalnego KMP Bytom;
- od 1 sierpnia 2002 r. - specjalista Wydziału Kryminalnego KWP Katowice;
- od 1 maja 2003 r. - specjalista Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP Katowice;
- od 1 listopada 2006 r. - specjalista Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice;
- od 16 lipca 2011 r. - ekspert Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice;
- od 25 lutego 2012 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP Katowice;
- od 1 stycznia 2013 r. - Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach;
- od 28 kwietnia 2015 r. - Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach;
- od 17 maja 2016 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
- od 1 kwietnia 2021 r. - Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
- od 9 lutego 2024 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
- od 20 czerwca 2024 r. - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2003 r.
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2004 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2012 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2016 r.
- Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2020 r.
- Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego - 2022 r.
- Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego - 2023 r.

 • Zastępca Komendanta Głównego Policji przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystości
 • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • Na zdjęciu Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Kierownictwo śląskiego garnizonu Policji
 • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji, który stoi przy mównicy oraz Kierownictwo śląskiego garnizonu Policji
 • Na zdjęciu policjanci w umundurowaniu wyjściowym, przy mównicy stoi Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Na zdjęciu Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Kierownictwo śląskiego garnizonu Policji
 • policyjna szabla
 • Na zdjęciu za stojącymi tyłem policjantami w umundurowaniu wyjściowym stoją Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Kierownictwo śląskiego garnizonu Policji
 • Policjant trzyma policyjną szablę
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach stoi przed Sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach stoi przed Sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach stoi przed Sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach stoi przed Zastępcą Komendanta Głównego Policji
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach stoi przed Zastępcą Komendanta Głównego Policji
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji stoi przy mównicy
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach stoi przy mównicy
 • Zaproszony gość, mężczyzna stoi przy mównicy
 • Zaproszony gość, mężczyzna stoi przy mównicy
 • Zaproszony gość, kobieta stoi przy mównicy
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji podpisuje pamiątkową księgę
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podpisuje pamiątkową księgę
 • Policjantka i dwaj policjanci w umundurowaniu wyjściowym
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Akt objęcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Policjantki i policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach przyjmuje gratulacje
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach rozmawia z policjantkami w umundurowaniu wyjściowym
 • Zaproszeni goście i policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Policjantki i policjanci w umundurowaniu wyjściowym
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach przyjmuje gratulacje od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w umundurowaniu wyjściowym
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z kwiatami w ręku
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach rozmawia z policjantkami w umundurowaniu wyjściowym
 • Umundurowany policjant stoi obok dwóch kobiet
 • Policjanci z orkiestry w umundurowaniu wyjściowym
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • Zaproszeni goście i policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Policjanci z orkiestry w umundurowaniu wyjściowym oraz Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Kierownictwem Śląskiej Policji
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Kierownictwem Śląskiej Policji
Powrót na górę strony