Wiadomości

Nowi Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Data publikacji 26.02.2024

W Komendzie Wojewódzkiej Policji odbyła się uroczystość objęcia stanowisk zastępców komendanta śląskiego garnizonu. Z dniem 26 lutego I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach został insp. Artur Bednarek. Stanowiska Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach objęli: insp. Jacek Stelmach – który będzie nadzorował pion prewencji oraz mł. insp. Radosław Kacprzak - nadzorujący pion kryminalny. W wydarzeniu uczestniczył szef śląskiego garnizonu insp. Tomasz Michułka, a także przedstawiciele władz województwa śląskiego, zaproszeni goście, przedstawiciele związków zawodowych oraz kadra kierownicza naszego garnizonu.

Uroczystość odbyła się dziś w Sali Kolumnowej siedziby śląskiej Policji. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Wojewody Śląskiego Marka Wójcika, Naczelnika Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji inspektora Łukasza Fołty wraz za swoją zastępczynią młodszą inspektor Sylwią Zawistowską-Pańczyk, Zastępcy Naczelnika Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości młodszego inspektora Pawła Stróża oraz kadry kierowniczej śląskiego garnizonu i przedstawicieli związków zawodowych.

Z dniem 26 lutego 2024 r. p.o. Komendanta Głównego Policji inspektor Marek Boroń, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji, powierzył pełnienie obowiązków trzem oficerom Policji na stanowiskach I Zastępcy i Zastępców szefa śląskiego garnizonu.

Inspektor Artur Bednarek - dotychczasowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, nadzorującego pion logistyczny.

Inspektor Jacek Stelmach - dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie - objął obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, nadzorującego pion prewencji.

Młodszy inspektor Radosław Kacprzak - dotychczasowy Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach - objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,  nadzorującego pion kryminalny.

Rozkazy personalne odczytał Naczelnik Wydziału Kadr KWP w Katowicach młodszy inspektor Sławomir Zynek, a wręczył je szef garnizonu śląskiego inspektor Tomasz Michułka.

Inspektor Artur Bednarek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Lublińcu, pełniąc służbę na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

W 1998 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Herbach, a następnie  w lutym 2000 roku stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. W czerwcu 2004 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, a w 2012 roku Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie. Od 18 maja 2015 roku pełnił służbę na terenie województwa świętokrzyskiego jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorując pion prewencji, a następnie pion logistyki. Od 16 sierpnia 2019 roku został delegowany do pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadzorującego pion logistyki.

Inspektor Artur Bednarek posiada liczne odznaczenia, między innymi: Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”, Medal "Pro Patria" i Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Inspektor Jacek Stelmach urodził się w 1973 roku w Cieszynie. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoty Policji w Szczytnie. Inspektor służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku w Zespole Patrolowym Komisariatu Policji w Wiśle, zajmując stanowiska aplikanta i policjanta. Po trzech latach służby został awansowany i przeniesiony do służby w zespole dochodzeniowym, najpierw w wiślańskim komisariacie, a później w Wydziale Kryminalnym Komendy Rejonowej Policji w Cieszynie, gdzie zajmował kolejne stanowiska - starszego asystenta oraz specjalisty.

Rok 2006, to czas ważnych zmian w karierze inspektora Stelmacha, ponieważ po raz pierwszy objął stanowisko w strukturze kierownictwa Policji. 1 listopada 2006 roku został mianowany Komendantem Komisariatu Policji w Strumieniu, a rok później powierzono mu stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie, gdzie służbę pełnił przez kolejnych 8 lat. W 2015 roku inspektor Stelmach został Komendantem Komisariatu Policji w Zebrzydowicach. W roku 2016 pożegnał się z cieszyńskim garnizonem i awansował na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach. Po niespełna czterech latach - w 2020 roku - inspektor powrócił do powiatu cieszyńskiego, aby objąć stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie.

Inspektor Jacek Stelmach został odznaczony między innymi: Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Brązową oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant".

Młodszy inspektor Radosław Kacprzak urodził się w 1980 roku w Grudziądzu. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Inspektor służbę w Policji rozpoczął w 2006 roku w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, zajmując stanowiska aplikanta, a następnie policjanta. Po dwóch latach służby - w 2008 roku - realizował powierzone mu zadania w Zespole Operacyjno-Rozpoznawczym Wydziału Kryminalnego jastrzębskiej komendy, gdzie służbę pełnił na stanowiskach referenta, detektywa oraz specjalisty.

Od 2012 roku młodszy inspektor Kacprzak pełnił służbę na stanowiskach funkcyjnych - Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, a następnie został awansowany do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie zajmował stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. W 2017 roku młodszy inspektor Radosław Kacprzak stanął na czele Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Inspektor został uhonorowany wieloma odznaczeniami: Krzyżem Zasługi za Dzielność, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant", a także Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

 • Na zdjęciu dowódca uroczystości
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Na zdjęciu uczestnicy uroczystości.
 • Na zdjęciu Wojewoda Śląski podczas przemówienia.
 • Na zdjęciu uczestnicy uroczystości.
 • Na zdjęciu sztandar śląskiej Policji.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas przemówienia
 • Na zdjęciu sylwetka komendanta wojewódzkiego w ujęciu obiektywu kamery.
 • Na zdjęciu naszywka na ramieniu policjanta z napisem Orkiestra Komenda Wojewódzka Policji.
 • Na zdjęciu uczestnicy uroczystości.
 • Przemówienie Wojewody Śląskiego
 • Na zdjęciu uczestnicy uroczystości - kadra kierownicza śląskiej Policji
 • Przemówienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Przemówienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Przemówienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach a na drugim planie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Na zdjęciu dowódca uroczystości.
 • Uczestnicy uroczystości
 • Zbliżenie na szablę
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Zbliżenie na szablę
 • Uczestnicy uroczystości
 • Zbliżenie na sznur galowy na mundurze
 • Na zdjęciu policjanci gratulują zastępcom komendanta.
 • Na zdjęciu policjanci gratulują zastępcom komendanta.
 • Uczestnicy uroczystości
 • Na zdjęciu policjanci gratulują zastępcom komendanta.
 • Na zdjęciu policjanci gratulują zastępcom komendanta.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składa gratulacje Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Na zdjęciu policjanci gratulują zastępcom komendanta.
 • Na zdjęciu policjanci gratulują zastępcom komendanta.
 • Na zdjęciu policjanci gratulują zastępcom komendanta.
 • Na zdjęciu policjanci gratulują zastępcom komendanta.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza rozkaz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Na zdjęciu policjanci gratulują zastępcom komendanta.
 • Wojewoda gratuluje zastępcy komendanta.
 • Na zdjęciu policjanci gratulują zastępcom komendanta.
 • Na zdjęciu policjanci gratulują zastępcom komendanta.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składa gratulacje Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Policjantka gratuluje zastępcy komendanta.
Powrót na górę strony