Wiadomości

Nowy rok – nowy nabór do służby w Policji

Data publikacji 04.01.2024

W 2023 roku Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wszczął 1741 postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Policji. W ciągu minionego roku szeregi śląskiego garnizonu zasiliły 564 osoby (w tym 108 kobiet). Nabór do służby trwa nieprzerwanie, a my zachęcamy do przystąpienia do rekrutacji – służba w Policji, choć wymagająca, jest jednocześnie bardzo ciekawa i daje ogromną satysfakcję.

Na początek - najważniejsze:

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Jednak satysfakcja z realizowanych zadań z pewnością wszystko to zrekompensuje.

Służba w Policji od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga wielu kandydatów. W 2023 roku w województwie śląskim przyjęto do służby 564 policjantki i policjantów.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji oferujemy Ci:

• stabilną i długoletnią pracę;
• uprawnienia emerytalne już po 25 latach służby;
• korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie (wszystkie kwoty są szacunkowe*) ok. 3790 netto dla osoby do wieku 26 lat, a ok. 3620 netto powyżej 26 lat plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie ok. 4891 netto dla osoby do wieku 26 lat, a ok. 4576 netto powyżej 26 lat oraz wysługa jw.;
• możliwość awansu w stopniu oraz stanowisku;
• możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
• możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
• możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (Akademia Policji w Szczytnie);

korzystne warunki socjalne, w tym:
• nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
• nagrody jubileuszowe;
• coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
• coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
• zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
• coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
• urlopy dodatkowe;
• zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Grafika - kolaż ze zdjęciami umundurowanych policjantów

Od czego zacząć?

Pierwszym etapem jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów. Przyjmujemy je przez cały rok od poniedziałku do piątku.

Można je składać:

 • wyłącznie osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych (najlepiej w miejscu zamieszkania)
 • w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ulica Lompy 19

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

 • 47 851 1702
 • 47 851 1721
 • 47 851 1722
 • 47 851 1738
 • 47 851 1791

Kandydat do służby w Policji może przystąpić do rekrutacji, jeśli:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej - w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej


Najbliższy termin przyjęć już 4 marca. W 2024 roku Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć:

• 4 marca;
• 24 kwietnia;
• 8 lipca;
• 9 września;
• 30 października;
• 30 grudnia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Policji Śląskiej w zakładce ZOSTAŃ POLICJANTEM

Ponadto przypominamy, że specjalnie dla zainteresowanych służbą w Policji prowadzimy nasze fanpage w social mediach. Można tam znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące doboru do służby w Policji i nie tylko. Aktualnie jesteśmy na platformach społecznościowych:

Instagram - Zostań śląskim policjantem

Facebook - Zostań śląskim policjantem

Na grupie Facebook - Zostań śląskim policjantem. Pytania i odpowiedzi

POLICJĘ TWORZĄ LUDZIE — TWÓRZMY JĄ RAZEM.

https://slaska.policja.gov.pl/kaGrafika ze zdjęciami śląskich policjantów i napisem zostań śląskim policjantem

Powrót na górę strony