Wiadomości

Policjanci podsumowali działania "Prędkość"

Data publikacji 21.09.2023

Policjanci w całym kraju prowadzili wczoraj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Ich celem było egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Akcję nieprzypadkowo zorganizowano podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzonego pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) i wymownym hasłem: „Żyj i ratuj życie”.

Podczas działań wyznaczane były statyczne punkty kontroli prędkości oraz pomiary wykonywane z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych.

W zaplanowane działania były zaangażowane między innymi policyjne zespoły „Speed”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym, w tym kierowaniu pojazdem w obszarze zabudowanym z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h. W takim przypadku policjanci obligatoryjnie zatrzymują prawo jazdy kierującemu na 3 miesiące.

We wczorajszych działaniach udział wzięło 567 policjantów, którzy odnotowali 3119 przypadków przkroczenia dozwolonej prędkości, w tym 19 o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Mundurowi zatrzymali 21 praw jazdy kierowcom, a za popełnione wykroczenia wystawili 2638 mandatów, skierowali 16 wniosków do sądów oraz 472 kierujących pouczyli.

Akcję „Prędkość” nieprzypadkowo zorganizowano podczas trwającego w dniach od 16 do 22 września Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzonego pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) i wymownym hasłem „Żyj i ratuj życie”, koordynowanym przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ściśle związane z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości. Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, a także stanu nawierzchni i przede wszystkim własnych umiejętności.

 

  • Umundurowany policjant stoi przy drodze. Obok oznakowany radiowóz.
  • Policyjna czapka na desce rozdzielczej w radiowozie.
  • Policjanci w radiowozie.

 

W działania włączyli się również policjanci z:

Powrót na górę strony