Wiadomości

Porozumienie w sprawie regionalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom

Data publikacji 13.06.2023

Wczoraj zostało podpisanie porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Dokument dotyczy regionalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Jego celem jest wzmocnienie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom w województwie śląskim.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, Anna Zasada Chorab - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz doktor nauk medycznych Grzegorz Hudzik - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Mając na celu dobro i bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego, podjęto współpracę w celu przeciwdziałania uzależnieniom. Podpisując dokument, strony wyraziły gotowość oraz chęć współpracy przy wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień. Koalicja została utworzona w ramach realizacji zadań wpisujących się w Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030. Do jej głównych celów należy zapobieganie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, tytoniu oraz leków.

Jednym z pierwszych działań będzie akcja informacyjno – edukacyjna "Nowe narkotyki – nowe zagrożenia”, zwracająca uwagę na kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących własnego zdrowia i poczucia odpowiedzialności za dokonywanie wyborów związanych ze zdrowiem.

  • Teczka z napisem Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
  • Uczestnicy spotkania siedzą za biurkiem i podpisują dokumenty.
  • Uczestnicy spotkania podają sobie dłonie i pozują z podpisanymi
 dokumentami do zdjęcia.
Powrót na górę strony