Wiadomości

„Policję tworzą ludzie...” nie tylko w mundurach

Data publikacji 10.11.2022

11 listopada to szczególna data, nie tylko ze względu na rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym samym dniu obchodzimy Dzień Służby Cywilnej, której funkcjonowanie, po raz pierwszy w niepodległej Polsce, określiła ustawa sprzed 100 lat. Z tej okazji aula KWP w Katowicach gościła dzisiaj pracowników Policji, którzy odebrali z rąk II Wicewojewody Śląskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach medale, nagrody i listy gratulacyjne.

11 listopada 1918 roku, to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości. Wtedy też Polska zaczęła odbudowę niepodległej struktury państwowości, także w administracji. 17 lutego 1922 roku Sejm II RP uchwalił ustawę o państwowej służbie cywilnej (Dz.U.R.P. nr 21 poz. 164).

„Polska to jeden organizm, którego sercem jest prężnie działająca administracja rządowa”.

Obowiązywała ona aż do wybuchu wojny, a potem jeszcze przez 30 lat w powojennej Polsce. W 1974 roku została zniesiona przez znowelizowany Kodeks Pracy. Po 1989 roku powstawały różne koncepcje nowoczesnej służby cywilnej, wreszcie w lipcu 1996 roku przyjęto nową ustawę, która została zmieniona w marcu 2009 roku i obowiązuje do dzisiaj. W Policji święto służby cywilnej jest obchodzone od 2009 roku. W naszej formacji zatrudnionych jest 24600 pracowników – w tym ponad 11 tysięcy to członkowie korpusu służby cywilnej, z których przeszło 9 tysięcy stanowią kobiety.

W województwie śląskim policyjne szeregi zasila także 1245 członków korpusu służby cywilnej, przy czym w samej Komendzie Wojewódzkiej Policji – największej jednostce policyjnej województwa-pracuje ich aż 419. Osoby te są zatrudnione na różnych stanowiskach pracy, w wielu dziedzinach. To właśnie pracownicy Policji, obok policjantek i policjantów, mają istotny wkład we właściwe funkcjonowanie tej formacji. Dzięki ich codziennej, solidnej i ciężkiej pracy, Policja jest postrzegana jako instytucja profesjonalna, nowoczesna i otwarta na potrzeby drugiego człowieka.

Dzisiaj w auli im. aspiranta Jana Kali w Katowicach, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, odbyła się uroczysta akademia z okazji 100-lecia Służby Cywilnej. Wziął w niej udział Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn wraz ze swoim Pierwszym Zastępcą inspektorem Mariuszem Krzystyniakiem oraz zaproszeni goście: II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś, kierownictwo innych jednostek Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Komendant Wojewódzki Policji serdecznie przywitał zebranych i skierował życzenia oraz podziękowania do wszystkich pracowników Policji za ich profesjonalizm w działaniu na rzecz bezpieczeństwa. Podkreślił również, że to oni, obok mundurowych, poprzez ciężką pracę poprawiają skuteczność działań naszej formacji, budując jej profesjonalizm. Generał Roman Rabsztyn odczytał list Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Jarosława Szymczyka skierowany do członków Korpusu Służby Cywilnej oraz pracownic i pracowników Policji.

 List Komendanta Głównego Policji do pracowników Policji W lewym górnym rogu godło Polski i tekst Komendant Główny Policji W prawym rogu tekst Członkowie Korpusu Służby Cywilnej, Pracownice i Pracownicy Policji! Treść listu: Szanowni Państwo, z okazji Dnia Służby Cywilnej oraz przypadającego w tym roku 100- lecia uchwalenia ustawy o państwowej służby cywilnej, składam na Państwa ręce wyrazy najwyższego uznania oraz serdeczne podziękowania za codzienne zaangażowanie, rzetelność i wysiłek, wkładany w sprawne funkcjonowanie Policji. Bycie pracownikiem cywilnym, kultywującym tradycje i etos urzędniczy odrodzonej w 1918 roku Polski, to prawdziwy zaszczyt i powód do dumy. Mimo upływu wieku i wielu wydarzeń, zapisanych na kartach historii, wciąż niezmienna pozostaje idea, że profesjonalna i jednolita administracja publiczna to solidny filar silnego i demokratycznego państwa. Pracownicy każdego urzędu mają bezpośredni wpływ zarówno na jego efektywność, jak i pozytywne postrzeganie przez społeczeństwo. Jestem głęboko przekonany, że ciągła gotowość polskiej Policji do zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju oraz dostawiania czoła nowym wyzwaniom, jest uzależniona właśnie od Państwa wiedzy, umiejętności oraz odpowiedzialnego podejścia do wykonywanych zadań. Najszczersze podziękowania kieruje także do Państwa bliskich, za ich wsparcie, cierpliwość i zrozumienie trudów policyjnej pracy. Niech będzie mi także wolno zwrócić się do rencistów oraz emerytowanych pracowników Policji, aby wrazić swoją wdzięczność za wszystkie czynne zawodowo lata, poświęcone naszej formacji. W tym wyjątkowym dniu do wszystkich Państwa kieruję życzenia dobrego zdrowia, ogromu satysfakcji zrealizowanych na co dzień zadań, wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności- tak w życiu zawodowym, jak i osobistym. W prawym dolnym rogu tekst z wyrazami szacunku gen.insp. Jarosław Szymczyk oraz podpis.

Święto, jak co roku, stało się okazją do wyróżnienia pracowników Policji, którzy wykonują wiele zadań niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania. Ich praca jest często niedostrzegana, jednak bez nich funkcjonowanie tak licznej formacji byłoby praktycznie niemożliwe.

II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz wręczył 11 medali za zasługi dla Policji pracownikom korpusu służby cywilnej. Szczególnym wyróżnieniem została odznaczona pani Danuta Szeliga, otrzymując z rąk II Wicewojewody Śląskiego medal „Pro Patria”, przyznawany w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn wręczył natomiast wyróżnionym pracownikom Policji nagrody pieniężne i listy gratulacyjne.

W swoim przemówieniu Wicewojewoda Śląski złożył gratulacje za ciężką pracę. Podkreślił, że bez nich trudno by było wykonywać jakikolwiek obowiązki. Praca ta wymaga poświęceń, nadgodzin, czasami kosztem rodziny dla dobra ojczyzny.

Sekretarz Województwa Śląskiego- Dariusz Ptaś odczytał natomiast list Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, który kierując swoje podziękowania, określił pracowników korpusu służby cywilnej jako niewidzialne serce formacji.

Uroczystość zakończyła część artystyczna, przygotowana przez muzyków z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 • zdjęcie przedstawia odznaczenia leżące na stole
 • Zebrani goście siedzący na auli
 • Meldunek składany komendantowi przez dowódcę uroczystości
 • zdjęcie przedstawia policjantów pocztu sztandarowego maszerujących w rotundzie
 • Poczet sztandarowy wchodzący do Auli
 • Dowódca uroczystości i lektor
 • zdjęcie przedstawia policjantów i zaproszonych gości w trakcie uroczystości
 • Zebrani goście siedzący na auli
 • zdjęcie przedstawia policjantów pocztu sztandarowego
 • Przemówienie komendanta
 • zdjęcie przedstawia komendanta przemawiającego z mównicy
 • Przemówienie komendanta
 • zdjęcie przedstawia wnętrze rotundy z osobami siedzącymi na widowni
 • zdjęcie przedstawia policjantów pocztu sztandarowego
 • Naczelnik Wydziału Kadr odczytuje rozkaz
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • Komendant i jego zastępca gratulują odznaczonym
 • Komendant gratuluje odznaczonym
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • Komendant i jego zastępca gratulują odznaczonym
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • Komendant i jego zastępca gratulują odznaczonym
 • Komendant i jego zastępca gratulują odznaczonym
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • Komendant i jego zastępca gratulują odznaczonym
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • Komendant i jego zastępca gratulują odznaczonym
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • Komendant i jego zastępca gratulują odznaczonym
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • zdjęcie przedstawia Komendanta wręczającego odznaczenia
 • Zebrani goście na auli
 • Zbliżenie na odznaczenie wpięte w klapę garnituru
 • zdjęcie przedstawia wicewojewodę w trakcie przemówienia
 • zdjęcie przedstawia wnętrze rotundy z siedzącymi na widowni uczestnikami uroczystości
 • zdjęcie przedstawia Sekretarza Województwa Śląskiego w trakcie przemowy
 • Poczet sztandarowy opuszcza aulę
 • zdjęcie przedstawia policjantów pocztu sztandarowego maszerujących w rotundzie
 • Dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi
 • Zdjęcie przedstawia policjanta prowadzącego uroczystość
 • zdjęcie przedstawia muzyków orkiestry w trakcie występu
 • Zebrani goście siedzący na auli
 • zdjęcie przedstawia kobietę siedząca na widowni trzymającą teczkę
 • Zebrani goście siedzący na auli, przed którymi na stole leżą odznaczenia
 • Zebrani goście siedzący na auli
 • zdjęcie przedstawia gości opuszczających rotundę
Powrót na górę strony