Wiadomości

Bezpieczeństwo kontrolerów biletowych – szkolenia prowadzone przez śląskich policjantów

Data publikacji 26.10.2022

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzili cykl szkoleń dla ponad 70 pracowników Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach. Zajęcia obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Szkolenia dotyczyły bezpieczeństwa osobistego kontrolerów biletowych w kontakcie z trudnym pasażerem.

Powodem zorganizowania przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajęć było nasilenie się w środkach komunikacji miejskiej przypadków agresywnego zachowania pasażerów względem współpasażerów i kontrolerów biletowych oraz odnotowaniem przypadków naruszenia nietykalności cielesnej osób przeprowadzających kontrole.

Policjanci z Wydziałów Prewencji, Psychologów oraz Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach przeprowadzili cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych, których celem było wypracowanie zasad postępowania w przypadku kontaktu z agresywnymi osobami podróżującymi środkami komunikacji miejskiej. Stróze prawa spotkali się z pracowikami Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach w siedzibie ZTM oraz na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach.

Zajęcia zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszego dnia odbyła się część teoretyczna, podczas której policjanci z Wydziału Prewencji omówili m.in. przepisy prawne, na podstawie których mogą dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu oraz w razie odmowy zapłacenia należności żądania okazania dokumentów umożliwiających stwierdzenie tożsamości podróżnego. Ponadto omówiono przypadki, w jakich można ująć podróżnego i niezwłocznie przekazać go w ręce Policji oraz kiedy w przypadku uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego można go zatrzymać. Policyjni psychologowie omówili natomiast podstawy komunikacji z trudnym klientem, zasady komunikacji, techniki deeskalacji i wybrane techniki wpływu społecznego oraz wpływ emocji na zachowanie człowieka podczas czynności kontrolnych.

Drugiego dnia odbyły się zajęcia praktyczne. W tym celu wykorzystano infrastrukturę środka komunikacji miejskiej – autobusu, w którym kontrolerzy biletowi wykonują swoje czynności. Doświadczeni mundurowi zwracali kontrolerom uwagę na zagrożenia, jakie mogą ich spotkać ze strony agresywnych pasażerów podczas wykonywania czynności kontrolnych. Sama forma i metoda zajęć była unikatowa. Śląscy policjanci prowadzili zajęcia w autobusie, symulując sytuacje, do jakich może dojść podczas kontroli, co sprawiło, że ćwiczenia stały się bardzo realne.

Dzięki posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu prowadzący zajęcia w sposób profesjonalny przekazali swoją wiedzę kontrolerom biletowym. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy zgodnie stwierdzili, że chętnie wzięliby udział w kolejnym tego typu przedsięwzięciu.

W ostatnim czasie bardzo niepokojącym zjawiskiem jest nasilenie się przypadków agresywnego zachowania pasażerów względem współpasażerów i kontrolerów biletowych. Pamiętajmy, że każdy, kto dopuści się znieważenia lub naruszenia nietykalności cielesnej kontrolera biletowego, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

  • Zdjęcie. Widoczni umundurowani policjanci i uczestnicy szkolenia podczas zajęć
  • Zdjęcie. Widoczni umundurowani policjanci i uczestnicy szkolenia podczas zajęć
  • Zdjęcie. Widoczni umundurowani policjanci i uczestnicy szkolenia podczas zajęć
  • Zdjęcie. Widoczni umundurowani policjanci i uczestnicy szkolenia podczas zajęć
  • Zdjęcie. Widoczni umundurowani policjanci i uczestnicy szkolenia podczas zajęć
  • Zdjęcie. Widoczni umundurowani policjanci i uczestnicy szkolenia podczas zajęć
Powrót na górę strony