Wiadomości

Wspólne szkolenie policyjnych pirotechników i ratowników górniczych

Data publikacji 12.10.2022

Na zaproszenie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu policyjni pirotechnicy wzięli udział w szkoleniu. Wspólnie ćwiczenia przeprowadzono na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. W jednodniowych działaniach mundurowi wraz z ratownikami przećwiczyli ewentualne warianty działania na wypadek wystąpienia zagrożenia.

W strukturach Policji funkcjonują grupy, których zadaniem jest rozpoznanie, a także neutralizacja niebezpiecznych materiałów wybuchowych. W skład tych grup wchodzą specjalnie wyszkoleni policjanci, którzy nabyli uprawnienia w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz pracy na wysokości. Nieetatowe grupy policjantów funkcjonują w komendach miejskich i powiatowych, a także etatowe, w strukturach pododdziału kontrterrorystycznego Policji. Wyposażeni w odpowiedni sprzęt, wiedzę i doświadczenie są gotowi codziennie stawić czoła nagłym zdarzeniom, w których niezbędna jest neutralizacja niebezpiecznych znalezisk i nie tylko. Najważniejsza cecha ich działania to profesjonalizm. To od nich zależy, czy na miejscu zdarzenia będzie bezpiecznie. Warunkiem bycia w ciągłej gotowości i podjęcia działań w każdych warunkach jest nieustanne doskonalenie swoich umiejętności.

W poniedziałek 10 października na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra odbyło się szkolenie policyjnych pirotechników. Kilkunastoosobowa grupa policjantów szkoliła się pod okiem ratowników-instruktorów z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Zakres doskonalenia opierał się na kilku wariantach współdziałania w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia. Do takich należały między innymi ewakuacja osoby uwięzionej w szybie górniczym i na wysokości, a także rozpoznanie i neutralizacja ładunku wybuchowego na terenie kopalni. Wymiana doświadczeń pomiędzy ratownikami i policjantami pozwoli odpowiednio przygotować ich na podjęcie wspólnych działań ratowniczych, gdy przyjdzie taka potrzeba.

Po części praktycznej szkolenia odbyło się oficjalne podsumowanie, w którym udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Sławomir Bylicki, przedstawiciele Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz zaproszeni goście. W trakcie omówienia wspólnych działań organizatorzy, jak i uczestnicy szkolenia wyrazili głęboką chęć i nadzieję, na kontynuację dalszej współpracy. 

 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Policjanci umundurowani stojący tyłem do obiektywu. Policjanci w kaskach ochronnych. W tle ratownicy ubrani na pomarańczowo.
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Ratownik tłumaczący dwóm policjantom przebieg ćwiczenia. Policjanci umundurowani w kaskach ochronnych.
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Policjant w kasku ochronnym z żółta torbą.
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Policjant przywiązuje się liną do masztu. Policjant w kasku ochronnym z brodą.
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. dwóch umundurowanych policjantów trzymających linę.
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Policjant na linie z przywiązanym czerwonym workiem. w tle domu i pola
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Trzech umundurowanych policjantów z kaskami ochronnymi. Jeden ratownik. W tle pola.
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Policjant i ratownik stojący tyłem do obiektywu. W tle kopalnia.
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. policjanci patrzący w dół. policjanci stojący tyłem do obiektywu. W tle pola
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Policjant przywiązujący linę do metalowej konstrukcji.
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Policjanci wiążący linę. w tle pola i droga.
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Policjant zjeżdżający na linie. W nogach trzyma manekina. W tle budynek
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Ratownik na linie. W tle kopalnia.
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. W tle stojący policjanci. Ratownik t tłumaczący działanie urządzenia.
 • Policjanci podczas szkolenia z ratownikami CSRG. Zdjęcie grupowe uczestników. w tle budynek kopalni.
Powrót na górę strony