Wiadomości

Funkcję komendanta łączy z pasją naukową

Data publikacji 28.04.2022

Komendant Miejski Policji w Jaworznie mł. insp. dr Piotr Uwijała to kolejny policjant, który pokazuje, że w codziennej służbie, nawet na tak absorbującym czas stanowisku, można odnaleźć i realizować swoje pasje. Od wielu lat zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, dotyczących okresu wojny polsko-sowieckiej w latach 1919-1921. Efektem jego pracy naukowej jest niedawno wydana książka.

Wśród policjantów nie brakuje ludzi z pasją, którzy po służbie rozwijają swoje zainteresowania. Do takich osób należy młodszy inspektor doktor Piotr Uwijała, który wydał swoją pierwszą książkę: „Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu w latach 1919-1921. Pozyskiwanie i transport zagranicznego materiału wojennego dla Wojska Polskiego w okresie wojny polsko-sowieckiej” Książka jaworznickiego komendanta jest pierwszą w Polsce tak obszerną próbą opracowania tematu słabo przebadanego i opisanego w dotychczasowej polskiej historiografii wojskowej. Ponadto, poza ustaleniami z zakresu wojskowości, komendant zajmuje się także badaniami historii Policji - w tym działalności 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej w Jaworznie, która stacjonowała w tym mieście w latach 1936-1939. W tym zakresie współpracuje on z Muzeum Miasta Jaworzna oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

  • Przedstawiana potencjalnym czytelnikom monografia autorstwa doktora Piotra Uwijały jest pierwszą w Polsce tak obszerną próbą opracowania tematu słabo przebadanego i opisanego w dotychczasowej polskiej historiografii wojskowej. Istnieją bowiem jedynie drobne-przyczynkarskie - publikacje dotyczące tylko niektórych kwestii podjętych przez Autora polecanej tutaj pozycji. Poza tym pewne rozproszone informacje można znaleźć także w różnych opracowaniach dotyczących dziejów Wojska Polskiego z lat 1918-1921, głównie zaś jego broni głównych-mianowicie piechoty, kawalerii i artylerii, a także lotnictwa. Podobnie jest również w przypadku części publikacji z zakresu bronioznawstwa i umundurowania, tratujących o uzbrojeniu i ubiorze oraz o obuwiu i oporządzeniu polskich sił zbrojnych w interesującym nas tutaj okresie. Ta niekorzystna z punktu widzenia potrzeb historiografii wojskowej sytuacja wymagała więc zmiany. Jednocześnie podjęciu problematyki działalności Polskiej Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu oraz jej filii działających w innych krajach sprzyja również fakt, że od 2018 roku trwają – i będą trwać praktycznie aż do 2022 roku obchodu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz jej zwycięstwa w wojnach o niepodległość i granice, przede wszystkim zaś w wojnie z Sowietami z lat 1919-1920-1921. Efektem tego jest znaczące poszerzenie dotychczasowego zasięgu tematycznego prac rodzimych historyków przede wszystkim o kwestie społeczne oraz zintensyfikowanie badań, głównie historyczno wojskowych i historycznych dotyczących tych niezwykle ważnych w dziejach państwa i narodu polskiego wydarzeń. Z tych też powodów wybór tematów oraz przygotowanie monografii omawiającej dzieje Polskiej Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu, oraz jej filii należy uznać za trafny i bardzo istotny dla powstania pełniejszego obrazu przebiegu i różnorodnych skutków szeroko rozumianego procesu odzyskiwania niepodległości przez Polskę, oraz odrodzenia budowy i rozbudowy Wojska Polskiego w Latach 1918-1921. Podobnie za właściwe należy też uznać główne cele, jaki wyznaczył sobie Piotr Uwijała mianowicie: powstanie organizacja i działalność Polskiej Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu oraz dokonywane przez nią w latach 1919-1921 zakupy materiałów wojennych, a także ich asortyment i organizacja ich transportu zarówno koleją, jak i drogą morską do kraju. Tym samym potencjalny czytelnik otrzymał monografię, w której rzetelnie przebadano oraz opisano i oceniono rolę, jaka instytucja ta odegrała w procesie tworzenia i rozbudowy ówczesnych polskich sił zbrojnych oraz najpierw w utrzymaniu, a następnie w sukcesywnym powiększaniu ich zdolności bojowej. Poza tym przedstawił on również charakterystykę personelu przede wszystkim wojskowego Misji oraz jej filii, czyli Submisji. Co oczywiste najwięcej miejsca poświęcił dwóm jej szefom mianowicie generałom, Janowi Romerowi oraz Józefowi Pomiankowskiemu, a także szefowi Submisji w Londynie- ówczesnemu pułkownikowi Romanowi Żabie. Warto też podkreślić, że całość tej problematyki Piotr Uwijała umieścił na tle prawidłowo rozpoznanych i opisanych potrzeb Wojska Polskiego z lat 1918-1921-w tym również lotnictwa w zakresie różnorodnego uzbrojenia (głównie zaś broni strzeleckiej i sprzętu artyleryjskiego) oraz umundurowania, obuwia, oporządzenia, rzędów dla jazdy konnej artylerii, uprzęży dla artylerii polowej konnej i ciężkiej, oraz sprzętu wojskowego, a także koni wierzchowych dla artylerii konnej, pociągowych dla artylerii konnej, polowej i ciężkiej oraz zaprzęgowych, czyli taborowych, a także samolotów bojowych i sprzętu balonowego.
Z przemowy profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Aleksandra Smolińskiego
  • Napis na białym tle Wojskowe Biuro Historyczne Polecamy książkę doktora Piotra Uwijały Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu w latach 1919-1921 autorowi dziękujemy za docenienie pracowników @WBH_2016, którzy służyli pomocą podczas kwerendy archiwalnej.
Powrót na górę strony