Wiadomości

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Data publikacji 01.10.2020

1 października ustanowiony został Międzynarodowym Dniem Osób Starszych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku. Dzień ten, poświęcony zagadnieniom starzenia się, jest okazją do intensywniejszego propagowania postulatów, mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych poprzez walkę z ich dyskryminacją, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym. To ważne święto seniorów jest też okazją do dyskusji na temat ich szczególnej roli w społeczeństwie, a także do poruszenia kwestii dotyczących ich bezpieczeństwa.

Seniorzy posiadają szczególne cechy: są ufni, życzliwi, otwarci, ale też często nie posiadają dostatecznej wiedzy, pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami. W związku z tym pozostają w zainteresowaniu różnego rodzaju środowisk przestępczych, próbujących m.in. wyłudzić od nich pieniądze. Pamiętajmy, że należy bardzo ostrożnie postępować w trakcie kontaktu z osobami obcymi, w tym w trakcie rozmów telefonicznych i unikać udzielania informacji, w szczególności dotyczących danych personalnych, numerów dokumentów, kont bankowych i haseł do nich, numerów kart płatniczych, czy kodów PIN, czym zajmują się domownicy i kiedy przebywają w domu, a kiedy są poza nim itd. Przestępcy często posługują się różnymi „legendami” i metodami, mającymi uwiarygodnić ich jako członków rodziny potrzebujących pomocy, czy wykorzystując zaufanie seniora do różnego rodzaju instytucji publicznych, stosując metody na tzw. „policjanta”, „pracownika ZUS”, „funkcjonariusza CBŚP/CBA” czy też „księdza”. Oszuści korzystają z książek telefonicznych, wybierając osoby o imionach częściej występujących u osób starszych. Następnie dzwonią na wybrane numery telefonów, a rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia w sprawie kogoś bliskiego albo nawet bezpośrednio z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom dalej wiarygodnie nią pokierować.

Jak działają „naciągacze”? Kto może próbować Cię oszukać?

  • może to być osoba, która dzwoniąc do Ciebie i podając się za kogoś Ci bliskiego, prosi o wsparcie finansowe lub pożyczkę w związku z jakimś nagłym i nieprzewidzianym zdarzeniem;
  • może to też być osoba, która dzwoniąc do Ciebie mówi, że jest policjantem, prokuratorem czy też funkcjonariuszem CBŚP i prosi o pomoc w realizacji tajnej akcji wymierzonej w grupę oszustów;
  • może to być także osoba, która dzwoniąc lub odwiedzając Cię w domu, podaje się za pracownika ZUS i proponuje ponowne przeliczenie wysokości emerytury lub inne świadczenie;
  • może to być wreszcie osoba, która odwiedzając Cię w domu, przedstawia się jako pracownik opieki społecznej, gazowni, zakładu energetycznego albo innej instytucji, bądź też osoba, która chce Ci coś sprzedać lub prosi tylko o szklankę wody;

To może być próba oszustwa!

Pamiętaj!

  • każdą telefoniczną prośbę o pilne wsparcie finansowe należy potwierdzać i najlepiej przedyskutować z innym członkiem swojej rodziny lub bliskimi czy znajomymi;
  • prawdziwi prokuratorzy, policjanci czy inni funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych działaniach i nie proszą o przekazanie pieniędzy. Tak działają oszuści! Zawsze w takich sytuacjach należy powiadamiać Policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112;
  • należy zachować szczególną ostrożność wobec obcej osoby odwiedzającej seniora w domu. Można skontaktować się telefonicznie z instytucją, która tą osobę skierowała do seniora i potwierdzić jej zlecenie, poprosić o przełożenie spotkania i zadbać o uczestnictwo w nim zaufanej osoby;
  • nigdy w takich lub podobnych sytuacjach senior nie powinien przekazywać pieniędzy, czy kosztowności i nie podpisywać żadnych dokumentów.

Wartym podkreślenia jest także fakt, że śląscy policjanci realizują liczne działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zagrożeniom bezpośrednio dotykającym seniorów. Wśród wielu inicjatyw, tak krajowych, wojewódzkich jak i lokalnych, warto wspomnieć o Centrum Profilaktyki Społecznej KWP w Katowicach, które to jest wspólną platformą wszystkich policjantów garnizonu śląskiego, realizujących zadania w zakresie profilaktyki społecznej. Służy ona pozyskiwaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i wspólnej pracy nad nowymi pomysłami, ukierunkowanymi m.in. na bezpieczeństwo seniorów oraz ich bliskich.

Logo przedstawiające zarys województwa śląskiego ze schematem połączeń i napisem: Centrum Profilaktyki Społecznej KWP w Katowicach Wydział Prewencji

Powrót na górę strony