"Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem" - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

"Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem"

Data publikacji 12.02.2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach spotkała się z policjantami w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej pod nazwą "Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem". Promocja zawodu policjanta oraz omówienie kryteriów doboru do służby w Policji może być dla młodych słuchaczy pierwszym krokiem do wstąpienia w szeregi mundurowych. Zawód policjanta to zajęcie, które daje wiele satysfakcji związanej m.in. z realnym niesieniem pomocy oraz zwalczaniem przestępczości.

W inicjatywie wzięli udział uczniowie 8 klas Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach. Do wstąpienia w szeregi policji zachęcał przedstawiciel Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Andrzej Sira oraz policjanci z tyskiej komendy. Zawód policjanta wzbudził spore zaciekawienie. Podczas spotkania podinsp. Andrzej Sira omówił poszczególne etapy procesu kwalifikacyjnego. Mundurowi podkreślili walory służby, która daje wiele satysfakcji, możliwości rozwijania swoich zainteresowań, pasji i umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Młodzi ludzie, przed którymi będzie stał wybór swojej ścieżki zawodowej, byli bardzo zainteresowani wizytą mundurowych. Dużo łatwiej jest się kształcić i podejmować decyzje, jeśli ma się wyznaczony cel. Młodzież zadawała liczne pytania, które dotyczyły zarówno przyjęcia, jak i zadań policjantów na konkretnych stanowiskach. Niektórzy ze słuchaczy stwierdzili, że w przyszłości planują założyć mundur.

Policjanci rozdawali ulotki zawierające podstawowe informacje dotyczące wymagań, które kandydat musi spełniać, a wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie policji śląskiej. Życzymy wytrwałości w dążeniu do celu!

 

  • Policjanci podczas wizyty w szkole podstawowej-promocja pracy policjantów.
  • podinsp. Andrzej Sira oraz tyscy policjanci promują pracę w policji wśród młodzieży.
  • Podinsp. Andrzej Sira na wizycie z 8-klasistami rozmawia o pracy w Policji.
  • Ulotka "Policję tworzą ludzie-twórzmy ją razem"
  • Ulotki dotyczące pracy w policji.
  • Policjantka rozdaje ulotki.
  • Policjanci rozmawiają o służbie w Policji z młodzieżą i rozdają im ulotki.
  • Policjanci rozmawiają o służbie w policji z młodzieżą i rozdają im ulotki.
  • Policjanci rozdają ulotki uczestnikom spotkania dotyczącego służby w Policji.
  • Ulotki dotyczące służby w Policji.