Policjanci na uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Policjanci na uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego

Data publikacji 15.08.2018

Wczoraj w Katowicach odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział kombatanci, żołnierze, przedstawiciele władz wojewódzkich, władze samorządowe, przedstawiciele podmiotów związanych z historią i obronnością kraju, inne służby mundurowe oraz mieszkańcy regionu. Śląską Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński.

Wczoraj o godz. 13.00 pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na os. Paderewskiego w Katowicach odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, przedstawiciele władz samorządowych, katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, kombatanci, żołnierze, inne służby mundurowe oraz mieszkańcy regionu. Śląską Policję na uroczystości reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Obchody rozpoczęły się odegraniem hymnu państwowego, wręczeniem aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień, a także apelem pamięci. Tradycyjnie obchody uczczono złożeniem kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. Następnie zgromadzeni mieli okazję obejrzeć pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Bytomia oraz defiladę wojskową, w której uczestniczyła Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Uczestnicy mogli także podziwiać wojskowe wyposażenie i uzbrojenie oraz poczęstować się wojskową grochówką. Uroczystość została zorganizowana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Katowicach.

 

Święto Wojska Polskiego obchodzimy 15 sierpnia. Data ta nawiązuje

do stoczonej w 1920 roku zwycięskiej Bitwy Warszawskiej oraz tradycji

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Między 13 a 15 sierpnia 1920 roku,

na przedpolach Warszawy, rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej,

nazywana później „Cudem na Wisłą”.

W ocenie historyków zadecydowała ona o zachowaniu przez Polskę niepodległości

i powstrzymała rozprzestrzenianie się ideologii bolszewickiej w Europie.

  • Policjanci na uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego
  • Policjanci na uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego
  • Policjanci na uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego
  • Policjanci na uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego
  • Policjanci na uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego
  • Policjanci na uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego