Wiadomości

II edycja programu "Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii"

Data publikacji 20.10.2015

Wczoraj w Raciborzu odbyła się II Edycja programu prewencyjnego „Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii”. Spotkania z uczestnikami odbyły się w dwóch miejscach - w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury i na sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Honorowy Patronat nad projektem objął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Garnizon raciborskiej policji reprezentował I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu mł. insp. Jacek Draganek wraz z autorem pierwszej edycji programu prewencyjnego - zastępcą naczelnika wydziału prewencji asp. szt. Jackiem Musiolikiem. Konferencja, poświęcona tematyce bezpieczeństwa osób zarobkujących w Holandii, zgromadziła liczne audytorium. Do udziału w przedsięwzięciu, w charakterze prelegentów, zaproszono przedstawicieli holenderskiej policji oraz organizacji pozarządowych, statutowo zajmujących się tym zagadnieniem. Obecni byli także przedstawiciele podmiotów współuczestniczących w realizacji programu.

Obecna sytuacja Polaków w Holandii, kłopoty z jakimi się tam borykają oraz problemy samej administracji holenderskiej - przede wszystkim policji i prokuratury - w sytuacjach kiedy obywatel RP staje się ofiarą przestępstwa lub wchodzi w konflikt z prawem, są główną przesłanką do podjęcia działań mających na celu poprawę obecnej sytuacji.

Główne cele programu, to:

 • podniesienie świadomości prawnej obywateli RP z terenu powiatu raciborskiego, dotyczącej kwestii pracy na terenie Holandii;
 • ograniczenie ilości przestępstw związanych z wyzyskiem, zmuszaniem do prostytucji, zmuszaniem do pracy obywateli polskich pracujących w Holandii.

Pomysł na program powstał dzięki możliwościom, jakie stworzył projekt „Wymiana wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji z zakresu wspólnych działań o charakterze międzynarodowym”. Jest to kontynuacja poprzedniego programu o tej samej nazwie, zrealizowanego w 2014 roku. W prelekcji uczestniczyła młodzieży ostatnich klas szkół średnich i zawodowych, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu i jej wykładowcy, a także nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego.

Podmioty współuczestniczące w realizacji programu:

 • Starosta Powiatu Raciborskiego;
 • Prezydenta Miasta Raciborza;
 • Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu;
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu;
 • Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,
 • Raciborskie Centrum Kultury.
 • przedstawiciele raciborskiej i holenderskiej policji po zakończonej prelekcji ze studentami
 • Jacek Musiolik naczelnik wydziału prewencji wita gości
 • przedstawiciele policji z Raciborza i KWP Katowice
 • przedstawiciele policji i młodzież podczas pogadanki
 • przedstawiciele straży miejskiej i starostwa
 • uczniowie szkół raciborskich słuchają prelekcji
 • policjantka z Holadnii omawia temat zagrożeń wykorzystywania ludzi
 • Policjanci z Raciborza i Holandii podczas prelekcji
 • prelekcja z udziałem policjantki z Holandii
 • mundurowi i studenci słuchają wykładu
 • Holenderska policjantka omawia prezentacje
 • raciborscy policjanci podczas spotkania z nauczycielami i policjantkami z Holandii
 • naczelnik prewencji podczas prelekcji
 • Holenderska policjantka podczas prelekcji
 • Holenderskie policjantki na spotkaniu
 • grono pedagogiczne nauczycieli podczas spotkania z policjantkami z Holandii
 • raciborscy policjanci słuchają wykładu
 • raciborscy policjanci
 • nauczyciele powiatu raciborskiego
 • policjanci z Raciborza i nauczyciele słuchają pogadanki
 • Holenderska policjantka omawia prezentacje
 • pamiątkowa fotografia na Zamku Piastowskim w Raciborzu
Powrót na górę strony