Wiadomości

Komenda w Tychach ma swój sztandar

Data publikacji 02.10.2015

2 października 2015 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach. To jedna z najważniejszych uroczystości dla jednostki policji. Wśród gości biorących udział w ceremonii byli Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, samorządowcy, policyjni związkowcy i emeryci. Specjalny list do tyskich stróżów prawa wystosowała Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska.

Nadanie Komendzie Miejskiej Policji w Tychach sztandaru jest znakiem uosabiającym Rzeczpospolitą Polską, symbolem najwyższych wartości, tradycji oraz wierności, honoru i dumy, których Ojczyzna wymaga od funkcjonariuszy Policji. To także ważny symbol wielkiego uznania wzorowej służby oraz wyraz zaufania społeczeństwa tym, którzy często z narażeniem życia dbają o bezpieczeństwo na terenie miasta. Wygląd sztandaru jest jednakowy dla wszystkich sztandarów policyjnych, a jedyne różnice to nazwa danej jednostki Policji oraz herb właściwego samorządu terytorialnego.

Uczestnikami piątkowej ceremonii byli Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Miejski Policji w Tychach insp. Dariusz Nowak, Prezydent miasta Tychy Andrzej Dziuba, Komendanci Komend Miejskich i Powiatowych garnizonu śląskiego, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Tychów. Uroczystości zainaugurowała msza święta odprawiona w Kościele pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Tychach przez Proboszcza Janusza Lasoka.

Po mszy goście, w asyście Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Orkiestry KWP w Katowicach, przemaszerowali ulicami miasta na Plac Baczyńskiego w Tychach, gdzie dowódca uroczystości złożył Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji meldunek o gotowości do uroczystości nadania sztandaru.

Następnie Komendant Miejski Policji w Tychach insp. Dariusz Nowak powitał wszystkich funkcjonariuszy oraz przybyłych gości. Szef tyskich policjantów podkreślił, że inicjatywa nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach to ważny symbol jedności, szacunku i uznania ze strony mieszkańców za ciężką, codzienną i jakże nie łatwą służbę. W końcowej części przemówienia komendant podziękował władzom samorządowym, przedstawicielom instytucji rządowych, samorządowym, oświatowych oraz wymiaru sprawiedliwości, które na co dzień wspierają policjantów przy realizacji zadań ustawowych.

Po przywitaniu gości, Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach mł. insp. Sławomir Wojtylak odczytał Akt Wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach, a następnie odbyła się ceremonia wbijania gwoździ honorowych i gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru.

Gwoździe honorowe wbijali:

 • W imieniu Minister Spraw Wewnętrznych oraz Komendanta Głównego Policji – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler

 • nadinsp. Jarosław Szymczyk – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 • insp. Dariusz Nowak – Komendant Miejski Policji w Tychach

 • W imieniu Arcybiskupa metropolicy Katowickiego – Proboszcz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny Janusz Lasok

 • Andrzej Dziuba – Prezydent Miasta Tychy

 • Maciej Gramatyka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tychach

 • insp. w stanie spoczynku Janusz Sojka – Komitet Honorowy Ufundowania Sztandaru dla KMP w Tychach

 • Aneta Luboń-Stysiak – Komitet Społeczny Ufundowania Sztandaru dla KMP w Tychach

 • Przedstawiciel Korpusu Oficerów Starszych w KMP w Tychach

 • Przedstawiciel Korpusu Oficerów Młodszych w KMP w Tychach

 • Przedstawiciel Korpusu Aspirantów w KMP w Tychach

 • Przedstawiciel Korpusu Podoficerów w KMP w Tychach

 • Przedstawiciel Korpusu Szeregowych w KMP w Tychach

 • asp.szt. Dariusz Kowalski – Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Katowicach

 • Agata Bielewicz – przedstawiciel pracowników cywilnych KMP w Tychach

 • Jerzy Małecki – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Tychach

 • Karolina Chemicz – przedstawiciel Społeczeństwa Miasta Tychy

 

Po ceremonii wbicia gwoździ Proboszcz Janusz Lasok poświęcił sztandar Komendy Miejskiej Policji w Tychach, a następnie nastąpiło jego przekazanie. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policjinadinsp. Mirosław Schossler wręczył sztandar Komendantowi Miejskiemu Policji w Tychach – insp. Dariuszowi Nowakowi, który po prezentacji przekazał go pocztowi sztandarowemu.

Uroczystości zwieńczył krótki koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.


 

 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach
 • Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Tychach

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.1 MB)

Powrót na górę strony