Wiadomości

Dzień wagarowicza pod lupą policji

Dla wielu uczniów 21 marca utożsamiany jest z dniem wagarowicza. Dlatego też policjanci i strażnicy miejscy z Rybnika właśnie dzisiaj szczególnie dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Pierwszy dzień wiosny to świetna okazja do zabawy dla dzieci i młodzieży. Dla policjantów jest to jednak dzień wzmożonej pracy. Dlatego też, mając na uwadze możliwość wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, rybniccy policjanci  prowadzą  wzmożone działania.  Dzisiaj od rana na ulicach pojawiła się większa liczba policjantów, którzy szczególną uwagę zwracają na dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Dodatkowe służby kontrolują miejsca, w których może gromadzić się młodzież oraz obiekty, w których może dochodzić do sprzedaży alkoholu nieletnim. Policjanci będą też reagowali na każdą sytuację, w której nieletni mogą stać się ofiarami lub sprawcami przestępstw, czy też wykroczeń. O ujawnionych przypadkach wagarowania powiadamiani będą rodzice oraz szkoły.

Apelujemy zarówno do dzieci jak i do rodziców o rozwagę. Aby ten dzień minął w przyjaznej atmosferze przede wszystkim należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dużym zagrożeniem dla młodzieży jest chęć spróbowania tego, co jest dla nich zakazane m. in. alkoholu lub środków odurzających. Dlatego o każdym przypadku natrafienia na niepełnich pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą powiadomieni rodzice, szkoły oraz sądy rodzinne.

Właścicielom placówek handlowych policjanci przypominają, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny oraz utrata koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.95 MB)

Powrót na górę strony