Statystyki zdarzeń drogowych

Stan bezpieczeństwa na drogach woj. śląskiego w 2019 r.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

W 2019 roku na drogach województwa śląskiego odnotowano 2964 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 199 osób, a 3563 doznało obrażeń ciała. Zgłoszono Policji 58206 kolizji drogowych.