Statystyki zdarzeń drogowych

Stanu bezpieczeństwa na drogach woj. śląskiego w 2018 r.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

W 2018 roku na drogach województwa śląskiego odnotowano 3204 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 219 osób, a 3763 doznało obrażeń ciała. Zgłoszono Policji 54464 kolizje drogowe (dane aktualne na dzień 14.01.2019 r. z Systemu Analitycznego).