"Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" - Prawa Pacjenta - Policja Śląska

Prawa Pacjenta

"Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"

Trwa kolejna edycja kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta skierowana do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Niestety wiedza Polaków o prawach pacjenta jest nadal niewystarczająca i wielu z nich nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji.

Przede wszystkim osoby korzystające z opieki zdrowotnej mogą się zgłaszać z prośbą o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta – instytucji rządowej, która została powołana w 2009 r. w celu ochrony praw pacjenta.

Poniżej prezentujemy 3 odcinkowy spot kampanii "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" zawierający praktyczne informacje dla pacjentów.

 

Odcinek 1 - opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Odcinek 2 - opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 

Odcinek 3 - opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta pod adresem www.bpp.gov.pl.