Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową

"Drugstop" - praca nad aplikacją mobilną w Pardubicach

Data publikacji 17.03.2017

Na przełomie lutego i marca w czeskich Pardubicach odbyło się spotkanie uczestników unijnego projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policyjnych w obszarze walki z przestępczością narkotykową”. Celem spotkania było opracowanie nowej aplikacji na urządzenia mobilne. Strona czeska i polska omówiły, na jakich zasadach miałaby działać aplikacja oraz ustaliły jej docelową zawartość.

W dniach 28.02 – 01.03 br. odbyło się spotkanie robocze zgodnie z założeniami projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policyjnych w obszarze walki z przestępczością narkotykową”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika czeska – Polska 2014 – 2020. Jego uczestnikami jego byli wszyscy partnerzy projektu (3 partnerów z polskiej strony (KWP Katowice, KWP Opole i KWP Wrocław oraz 5 partnerów z czeskiej strony: przedstawiciele komend w Hradcu Kralowe, Ołumuńcu, Ostrawie, Pardubicach oraz Libercu).

Spotkanie odbywało się zgodnie z działaniem nr 5 projektu, polegającym na opracowaniu aplikacji na urządzenia mobilne. Podczas dwudniowych warsztatów strona czeska i polska skoncentrowały się na omówieniu funkcji oraz celów aplikacji, określeniu grupy jej docelowych użytkowników oraz szczegółowym ustaleniu zawartości aplikacji.