Odprawa roczna śląskiej policji - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Odprawa roczna śląskiej policji

Data publikacji 20.01.2020

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę śląskiej policji w 2019 roku. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez śląskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje. Szef śląskich policjantów nadinsp. dr Krzysztof Justyński nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres.

W uroczystej odprawie wzięli udział: II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP mł. insp. Łukasz Fołta, Naczelnik Wydziału w Katowicach BSW mł. insp. Mirosław Łuczkiewicz, przedstawiciele prokuratur z Prokuratorem Regionalnym w Katowicach Tomaszem Janeczkiem na czele oraz kadry kierowniczej śląskiego garnizonu policji, a także przedstawiciele NSZZP województwa śląskiego.

Odprawie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wraz ze swoimi zastępcami: insp. Romanem Rabsztynem, nadzorującym pion prewencji, insp. Mariuszem Krzystyniakiem – kierującym pionem kryminalnym oraz insp. Arturem Bednarkiem, który nadzoruje pion logistyki.

Na wstępie wydarzenia Generał wyróżnił najlepszych uczestników policyjnych zawodów sportowych. Zwycięzcami XVIII Śląskiej Policyjnej Spartakiady Sportowej zostali policjanci oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a V Międzywydziałową Ligę Strzelecką wygrała drużyna Wydziału Doboru i Szkolenia. Gratulujemy zwycięzcom! Jeszcze w tym roku do użytku policjantów zostanie oddana zupełnie nowa, profesjonalna strzelnica policyjna na terenie katowickiego oddziału prewencji. Nowy obiekt z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszego wyszkolenia strzeleckiego policjantów.

Następnie wręczono listy gratulacyjne i nagrody pieniężne policjantom z garnizonu śląskiego. Dwoje policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, którzy po błyskawicznej i sprawnej reakcji na zgłoszenie pokrzywdzonego zatrzymali sprawcę uszkodzenia ciała, zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi Komendanta Głównego Policji. Natomiast Komendant Wojewódzki Policji przyznał nagrody pieniężne 8 policjantom z komendy w Jastrzębiu-Zdroju, Piekarach Śląskich i Gliwicach, a także z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Nagrody zostały przyznane za zatrzymanie osób zajmujących się przemytem i dystrybucją znacznych ilości narkotyków, a także za udaremnienie próby samobójczej mieszkańca Gliwic. Listy gratulacyjne przyznane przez Komendanta Głównego Policji, a także nagrody pieniężne, policjanci odebrali z rąk Szefa śląskiego garnizonu.

Odprawa była również okazją do mianowania i przeniesienia na wyższe stanowisko służbowe. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach mianował na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach podinsp. Mariusza Piotrowskiego - dotychczasowego eksperta Wydziału Kontroli KWP w Katowicach. Generał przeniósł również na wyższe stanowisko służbowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach Panią Agnieszkę Góźdź-Kuzior – dotychczasową koordynator Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach.

Komendant Wojewódzki spotkał się również z oficerami, którzy po wielu latach służby przechodzą w stan spoczynku. Nadinsp. dr Krzysztof Justyński w towarzystwie swoich Zastępców wręczył świeżo upieczonym emerytom pamiątkowe tablice.

Insp. Jacek Bąk służbę rozpoczął w 1991 r. w KMP w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie pracował głównie w pionie kryminalnym i dochodzeniowo-śledczym. W 2006 roku przeniósł się do powiatu cieszyńskiego, gdzie został komendantem Komisariatu Policji w Skoczowie. W 2008 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie. W 2015 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie.

Mł. insp. Paweł Kopernik do służby w Policji został przyjęty w 1995 roku. Służbę rozpoczął jako referent Plutonu Patrolowego Komisariatu Policji w Knurowie. Następnie pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach, gdzie w 2004 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji VI w Gliwicach. W styczniu 2016 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu, a już w listopadzie tego samego roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu.

Mł. insp. Piotr Skrzątek służbę rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Tarnowskich Górach. Pracował głównie w służbie patrolowej oraz w pionie dochodzeniowo-śledczym. W 1996 roku rozpoczął swoją służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie w 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Od 2015 roku pełni służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców.

Podinsp. Grzegorz Kocjan służył w Policji od 1994 roku. Przez pierwsze lata pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach, gdzie pracował w służbie patrolowej, kryminalnej i ruchu drogowego. W Żorach objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji. Od 2014 roku pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu.

Naszym emerytom życzymy przede wszystkim zdrowia, a także, aby emerytura była dla nich początkiem nowego życia pełnego optymizmu, dystansu i zadowolenia.

W kolejnej części odprawy rocznej przedstawiono podsumowanie 2019 roku w służbie prewencji, pionie kryminalnym oraz w logistyce. Chcąc przybliżyć trud i zaangażowanie, jaki w codzienną pracę wkładają śląscy policjanci, nadinsp. dr Krzysztof Justyński omówił dzień z życia śląskiego garnizonu. Codziennie do służby kierowanych jest prawie 2300 policjantów, w tym blisko 540 samej drogówki. Tylko w ciągu jednego dnia stróże prawa podejmują około 1700 interwencji, wykrywają prawie 250 przestępstw i ponad 2500 wykroczeń, a także zatrzymują na gorącym uczynku 35 osób i przedstawiają blisko 120 zarzutów.

Omówiono również zakończone i planowane inwestycje budowlane, a także przybliżono wyzwania, które stoją przed śląską policją w roku 2020.

W trakcie spotkania głos zabrał II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, który podziękował kierownictwu garnizonu śląskiej policji za dotychczasową współpracę.

Odprawy roczne odbyły się również w komendach miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego, z których relacje będą umieszczane na stronach internetowych poszczególnych jednostek.

 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia policjantów podczas odprawy
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz jego Zastępców
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia puchary dla zwycięzców Spartakiady
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z Zastępcami oraz zwycięzców Spartakiady
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z Zastępcami oraz zwycięzców Spartakiady
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z Zastępcami oraz zwycięzców Spartakiady
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia puchary dla zwycięzców Spartakiady
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z Zastępcami oraz zwycięzców Ligi Strzeleckiej
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z Zastępcami oraz zwycięzców Ligi Strzeleckiej
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z Zastępcami oraz zwycięzców Ligi Strzeleckiej
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z Zastępcami oraz innych uczestników odprawy rocznej
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z Zastępcami oraz innych uczestników odprawy rocznej
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z Zastępcami oraz innych uczestników odprawy rocznej
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia mianowanie na wyższe stanowisko służbowe
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia mianowanie na wyższe stanowisko służbowe
 • Zdjęcie kolorowe. Wręczenie nagród wyróżnionym policjantom.
 • Zdjęcie kolorowe. Wręczenie nagród wyróżnionym policjantom.
 • Zdjęcie kolorowe. Wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym policjantom.
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia tablice pamiątkowe.
 • Zdjęcie kolorowe. Wręczenie tablic pamiątkowych policjantom odchodzącym na emeryturę
 • Zdjęcie kolorowe. Wręczenie tablic pamiątkowych policjantom odchodzącym na emeryturę
 • Zdjęcie kolorowe. Wręczenie tablic pamiątkowych policjantom odchodzącym na emeryturę
 • Zdjęcie kolorowe. Wręczenie tablic pamiątkowych policjantom odchodzącym na emeryturę
 • Zdjęcie kolorowe. Komendanci oraz policjanci odchodzący na emeryturę
 • Zdjęcie kolorowe. Przedstawia tablice pamiątkowe.
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant wojewódzki zwraca się do uczestników odprawy
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant wojewódzki zwraca się do uczestników odprawy
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant wojewódzki zwraca się do uczestników odprawy
 • Zdjęcie kolorowe. Komendant wojewódzki wraz z Zastępcami
 • Zdjęcie kolorowe. Głos zabrał Ii Wicewojewoda