Wiadomości

Konferencja „Narkotyki i dopalacze - procedury i profilaktyka w Community Policing”

Data publikacji 27.09.2019

Wydział Prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej, przy współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty w Katowicach, zorganizował konferencję szkoleniową „Narkotyki i dopalacze - procedury i profilaktyka w Community Policing”. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób - głównie przedstawicieli oświaty - psychologów i pedagogów z terenu województwa śląskiego. Celem spotkania było przede wszystkim przedstawienie zagrożeń, wynikających z sięgania przez młodzież po narkotyki i dopalacze.

Uczestnicy spotkania - przedstawiciele oświaty oraz zaproszeni goście, a także prelegenci - spotkali się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Jako pierwszy głos zabrał Józef Korzusnik - I Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Otwierając konferencję podkreślił, że została ona zorganizowana w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020" oraz kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Prelegenci poruszyli takie tematy, jak:

 • Nadzór nad środkami zastępczymi w świetle nowych regulacji prawnych – Pani Arleta Mrugała – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.
 • Profilaktyka uzależnień w szkole – Pani Dorota Niedzielska-Barczyk – st. wizytator Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 • Współdziałanie z Policją w sytuacji ujawnienia małoletniego mającego kontakt z substancjami psychoaktywnymi, zasady współpracy Szkoły z Policją – mł. asp. Ewelina Stępień-Hajda Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
 • Współdziałanie z Pogotowiem Ratunkowym w sytuacji ujawnienia małoletniego będącego pod wpływem substancji psychoaktywnych – Pan Michał Kucap – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
 • Realizacja programu profilaktyki FRED GOES NET we współpracy międzyinstytucjonalnej – Pani Barbara Szczyrba-Maroń – Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach.

W trakcie konferencji zaprezentowano spot filmowy w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty".

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, dlatego policjanci Wydziału Prewencji KWP w Katowicach zdecydowali o organizacji kolejnej edycji tej konferencji. Odbędzie się ona 20 listopada 2019 r. również w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Serdecznie zapraszamy!

 • Prelegent wygłasza wykład podczas konferencji
 • Policjantka wygłasza wykład podczas konferencji
 • Uczestnicy konferencji wysłuchujący wykładów
 • Uczestnicy konferencji wysłuchujący wykładów
 • Policjant wygłasza wykład podczas konferencji
 • Prelegentka wygłasza wykład podczas konferencji