Inauguracja akcji "Bezpieczny rowerzysta" - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Inauguracja akcji "Bezpieczny rowerzysta"

Data publikacji 11.04.2019

Zastępca naczelnika bielskiej drogówki podinsp. Ewa Bracha oraz policjanci zajmujący się profilaktyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym zainaugurowali akcję "Bezpieczny rowerzysta". W rejonie bielskiej ulicy Lotniczej towarzyszył im gość specjalny Przemysław Niemiec-olimpijczyk w kolarstwie szosowym. Rozpoczynający się sezon rowerowy jest dobrą okazją, aby przypomnieć zasady bezpieczeństwa związane z ruchem jednośladów.

W 2018 r. na bielskich drogach doszło do 31 wypadków z udziałem rowerzystów, w tym niestety 2 ze skutkiem śmiertelnym oraz 83 kolizji drogowych. Dlatego, aby ograniczyć liczbę zdarzeń z ich udziałem, policjanci z bielskiej drogówki zainaugurowali kampanię "Bezpieczny rowerzysta". Gościem specjalnym prowadzonej akcji był pochodzący z Pisarzowic polski olimpijczyk w kolarstwie szosowym–Przemysław Niemiec. Stróże prawa wraz z gościem wręczali napotkanym rowerzystom elementy obowiązkowego wyposażenia roweru tj. lampki oświetlenia, odblaski rowerowe, dzwonki, a także bidony i kodeksy rowerzysty ufundowane przez właściciela jednego ze sklepów rowerowych z Bielska-Białej. Dodatkowo przypominali kierowcom jednośladów zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz omawiali najczęściej popełniane przez rowerzystów przewinienia.

Aby ograniczyć liczbę zdarzeń z udziałem rowerzystów, przypominamy o najważniejszych zasadach, których powinni oni przestrzegać:

- bezpieczny rowerzysta to świadomy rowerzysta – poznaj swoje uprawnienia, ale i obowiązki, o których przypomina nam Kodeks drogowy;

- na drogach obowiązuje Cię ruch prawostronny;

- kierujący rowerem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni;

- kierujący rowerem jest zobowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych;

- kierujący rowerem ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

- kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym;

- na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem może poruszać się środkowym pasem ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku;

- korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone gdy: opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła);

- kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym;

- dopuszcza się jazdę rowerem lewą stroną jezdni, gdy rowerzysta opiekuje się osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10;

- przewożenie dziecka w wieku do lat 7 na rowerze jest dozwolone, gdy jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę;

- wyjątkowo dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża; bezpieczeństwu ruchu drogowego.

- kierującemu rowerem zabrania się: czepiać się pojazdów bezpośrednio lub za pomocą linki, jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach, jazdy po autostradzie i drodze ekspresowej.