36 000 komunikatów w internetowym portalu Policji Śląskiej - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

36 000 komunikatów w internetowym portalu Policji Śląskiej

Data publikacji 23.01.2019

Nowoczesny portal internetowy Policji Śląskiej działa od 12 lat. W tym czasie zamieściliśmy w nim ponad 36 tysięcy komunikatów prasowych. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach „w sieci” jest już jednak od 1998 roku, czyli przeszło 20 lat. Policyjne informacje, za pośrednictwem mass mediów oraz portali społecznościowych, trafiają do szerokiego grona odbiorców. Nad wszystkimi czuwa Zespół Prasowy KWP w Katowicach oraz oficerowie prasowi komend miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego.

We wtorek 15 stycznia 2019 roku portal internetowy Policji Ślaskiej przekroczył liczbę 36 tysięcy zamieszczonych w nim komunikatów prasowych. Obecny, nowoczesny portal działa od 12 lat. Jak więc łatwo policzyć, każdego roku zamieściliśmy średnio 3 tysiące informacji. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach „w sieci” jest już jednak od 1998 roku, czyli przeszło 20 lat. Wraz z rozwojem możliwości technicznych, serwis internetowy Policji Śląskiej był stale unowocześniany, aby ostatecznie dojść do obecnie istniejącego - zunifikowanego i zsynchronizowanego z portalami wszystkich komend miejskich i powiatowych policji na Śląsku.

Autorami części komunikatów są policjanci z Zespołu Prasowego katowickiej komendy wojewódzkiej. Mundurowi prowadzą moduł internetowego serwisu Policji Śląskiej zawierający informacje prasowe, tworzą komunikaty oraz zamieszczają newsy, pochodzące z serwisów komend miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego.

Ogrom pracy wykonują oficerowie prasowi komend miejskich i powiatowych policji na Śląsku. Te właśnie te policjantki i policjanci odpowiadają za działalność prasową i kontakt z przedstawicielami mediów na terenie działania swoich macierzystych jednostek. Oficerowie prasowi tworzą i zamieszczają na swoich stronach komunikaty, dotyczące lokalnych wydarzeń. Najciekawsze z nich trafiają również na portal Policji Śląskiej.

Rok rocznie w rankingu KGP śląscy rzecznicy w policyjnych mundurach znajdują się w absolutnej czołówce obecności w mediach.

Aby informacje zamieszczane przez mundurowych Zespołu Prasowego trafiały do jak najszerszego grona odbiorców niezbędna jest aktywna współpraca z dziennikarzami, którym serdecznie dziękujemy!